De Nuffic zet de fysieke Neso-activiteiten in Taipei ?on hold?, maar blijft bepaalde Neso-activiteiten gericht op Taiwan ondersteunen. De belangrijkste hiervan zijn de Neso Taipei-website en de deelname aan studentenfairs. Nederlandse hogeronderwijsinstellingen behouden hiermee de mogelijkheid om hun wervingsactiviteiten te vervolgen.

Met betrekking tot Taiwan is sinds vorig jaar een aantal ontwikkelingen in gang gezet om de Neso-activiteiten in een regionaal kader te plaatsen. Nu de toekomst door de aangekondigde bezuinigingen onzeker is geworden, kan de Nuffic de inzet van middelen en capaciteit niet voor een langere periode vastleggen. Vandaar dat de Nuffic de Neso-activiteiten in Taipei nu ?on hold? zet. Informatie voor Taiwanese studenten over studeren in Nederland blijft beschikbaar via de Neso Taipei-website. Ook zet de Nuffic de deelname aan studentenfairs voort. 

De Nuffic sluit toekomstige Neso-activiteiten in Taiwan niet uit, maar neemt dit mee in het brede gesprek over de toekomst  van de Nuffic Neso?s met het ministerie van OCW, de hogeronderwijsinstellingen en andere relevante organisaties.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Positionering van de Nuffic op telefoonnummer 070 – 4260 146.

Neso Desk Taipei

De Neso Desk Taipei is gebaseerd op een overeenkomst tussen de Nuffic en de Netherlands Trade & Investment Office (NTIO) te Taipei en de Stichting Bevordering Uitvoer (SBU). Deze overeenkomst eindigt op 1 januari 2014. De twee Neso-medewerkers die formeel onder het NTIO vallen hebben hun taken op 1 juli 2013 be?indigd.

Over de Neso-activiteiten

Een Netherlands Education Support Office (Neso) is een ondersteunend kantoor van de Nuffic dat gevestigd is op een locatie die van strategisch belang is voor het Nederlandse hoger onderwijs. De belangrijkste taak van een Nuffic Neso-kantoor is de algemene promotie van het Nederlandse hoger onderwijs en het versterken van de samenwerking tussen Nederlandse instellingen en instellingen in de Neso-landen.