Maand: september 2014

President Ma pleit voor vrede en democratie in Hongkong

President Ma Ying-jeou heeft op de jaarlijkse bijeenkomst
van de World Taiwanese Chambers of Commerce op 29 september in Taipei,
de volgende verklaring afgelegd over de recente ontwikkelingen

in Hong Kong:

 

In de afgelopen dagen heeft de situatie in Hong Kong
wereldwijd de aandacht getrokken. De regering en het volk van de Republiek
China (Taiwan) zijn diep bezorgd over de recente ontwikkelingen, en ik wil
graag van deze gelegenheid gebruik maken om onze gevoelens en verwachtingen
hierover uit te spreken.

 

Taiwan kent al enige tijd het algemeen kiesrecht en veel van
onze vrienden in Hongkong komen steeds naar Taiwan wanneer er verkiezingen
worden gehouden voor het observeren van de procedure. Wij begrijpen en steunen
de eis van de bevolking van Hongkong voor algemeen kiesrecht ten volle.

 

Doordat Hong Kong een zeer belangrijk financieel centrum is,
zal elke politieke onrust die daar ontstaat niet alleen Azi? maar de hele
wereld raken. Wij doen daarom een oproep aan de autoriteiten van het Chinese
vasteland om goed te luisteren naar de eisen van de bevolking van Hongkong en
op een vreedzame en voorzichtige wijze om te gaan met de huidige situatie.
Tegelijkertijd, dringen wij bij de inwoners van Hongkong op om hun standpunten
op vreedzame en rationele wijze te uiten. We zien liever niet dat zich
mogelijke conflicten voordoen.

 

Waarnemers buiten Hong Kong hopen op een geleidelijke
ontwikkeling in de richting van de democratie. Wij zijn ervan overtuigd dat,
indien een stelsel voor algemeen kiesrecht gerealiseerd kan worden, dit zowel
Hongkong zelf en het vasteland van China ten goede zal komen.

President Ma Ying-jeou genomineerd voor Amerikaanse onderscheiding

De Amerikaanse organisatie People to People International
PTPI heeft president Ma Ying-jeou voor zijn inzet ter bevordering van de vrede
in de Aziatische regio genomineerd voor de Eisenhower Medaille.

 

Ma lanceerde in augustus 2012 het East China Sea Peace
Initiative om de toenemende spanning in de regio tussen diverse landen met
aanspraken op Diaoyutai/Senkaku eilanden in de Oost-Chinese zee te verminderen.

 

In het voorstel wordt een oproep gedaan aan alle partijen in
het conflict om zich te onthouden van vijandigheden, controverses te laten
rusten en via de dialoog op basis van het internationale recht te kiezen voor
een vreedzame oplossing van geschillen. Ook pleit Ma in zijn voorstel voor de
invoering van een gedragscode voor de regio en het vinden van een modus om te
komen tot gezamenlijke exploitatie en ontwikkeling van aanwezige natuurlijke
hulpbronnen.

 

Het voornemen van de PTPI om president Ma de onderscheiding
toe te kennen is kenbaar gemaakt in een brief van de PTPI-voorzitter emeritus
Mary Jean Eisenhower. Ma is de eerste president van de ROC (Taiwan) aan wie
deze onderscheiding zal worden uitgereikt tijdens het Wereldcongres van de PTPI
dat  dit jaar van 17 ? 20 september in Tainan city wordt gehouden.

 

De Eisenhower medaille werd eerder in ontvangst genomen door
de Amerikaanse presidenten George Bush, Jimmy Carter en Ronald Reagan en door
de oud-presidenten Nelson Mandela en Lech Walesa van respectievelijk
Zuid-Afrika en Polen.

 

De PTPI is in 1956 door de toenmalige Amerikaanse president
Dwight D. Eisenhower in het leven geroepen en zet zich in voor de bevordering
van internationaal begrip en wereldvrede via cultuur, onderwijs en humanitaire
activiteiten.

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén