Van 30 november tot 11 december wordt in Parijs de 21e
vergadering gehouden van bij het klimaatbureau van de Verenigde Naties (UNFCCC)
aangesloten landen, voor een nieuw te sluiten verdrag om opwarming van de aarde
tegen te gaan. In de aanloop naar deze klimaatconferentie hebben diverse landen
eigen klimaatwetten opgesteld. Critici beweren dat deze klimaatwetten geen zin
hebben.

 

Taiwan is al langer proactief bezig om klimaatverandering
tegen te gaan en ecologische duurzaamheid   te bevorderen, en heeft
op 1 juli 2015 de Wet voor Terugdringing en Beheersing van Broeikasgassen 
afgekondigd. In de wet is vermindering van broeikasgassen als
emissiedoelstelling opgenomen en wordt hiermee tegemoet gekomen aan de oproep
voor maatregelen om wereldwijd de uitstoot van CO2 te verlagen. De wet
verschaft de overheid een juridische basis voor maatregelen tegen
klimaatverandering op de lange termijn en maakt het mogelijk om geleidelijk de
capaciteit op te bouwen om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren, beter
in te spelen op klimaatveranderingen, en de overstap te maken naar een CO2-arm
tijdperk, aldus minister Kuo-yen Wei van het Taiwanese ministerie voor
Milieubescherming (EPA) in een deze week uitgegeven verklaring.

 

In reactie op de oproep van de UNFCCC in Lima om voor het
klimaat in actie te komen, heeft Taiwan het initiatief genomen om zijn plan van
aanpak (Intended Nationally Determined Contribution INDC) te publiceren. In
zijn INDC stelt Taiwan zich ten doel om een reductie te bereiken van 50 procent
van het anders normaal te verwachten niveau in 2030, wat gelijk staat aan de
verlaging van de uitstoot van broeikasgassen met 20 procent beneden het niveau
van 2005. Dit geldt als tussentijds doel in de richting van de doelstelling op
de lange termijn, genoemd in de Wet voor Terugdringing en Beheersing van
Broeikasgassen, om in 2050 de uitstoot tot 50 procent van het niveau van 2005
te verlagen.

Het lange-termijn doel is ambitieus maar haalbaar. Taiwan heeft al belangrijke
maatregelen genomen om aan zijn verplichting tot reductie te voldoen. Deze
omvatten de invoering van wetten zoals de Wet voor Terugdringing en Beheersing
van Broeikasgassen, de Wet Energiebestuur en de Wet voor ontwikkeling van
Duurzame  Energie. Daarnaast is er relevant beleid in gang gezet en zijn
er projecten en programma’s in overeenstemming met deze wetten ge?mplementeerd.
Deze maatregelen dienen tevens om bedrijven te helpen de uitstoot van CO2 te
verminderen, de ontwikkeling van duurzame energie te versnellen en duurzame
groei te bevorderen, verklaart EPA-minister Kuo-yen Wei.

 

Taiwan, hoewel geen lid van de UNFCCC, laat  hiermee
zien dat de critici ongelijk hebben en een klimaatwet wel degelijk zin heeft.