Maand: januari 2016

Offici?le uitslag van de verkiezingen op Taiwan

De presidentskandidaat van
de Democratische Progressieve Partij (DPP), Tsai Ing-wen, heeft de
presidentsverkiezing op Taiwan gewonnen. Volgens de offici?le uitslag van de
Centrale Kiescommissie zijn er 12.448.302 kiezers naar de stembus gegaan en
hebben 12.284.970 een geldige stem uitgebracht. De opkomst bedroeg 66,27%.

 

Tsai Ing-wen (DPP) kreeg
6.894.744 stemmen of tewel 56,12 % van het totaal aantal stemmen.

De kandidaat van de
Kuomintang (KMT), Eric Chu, eindigde als tweede met 3.813.365 stemmen of tewel
31,04%. De kandidaat van de People First Party (PFP), James Soong, eindigde als
derde met 1.576.861 stemmen of tewel 12,83% van het totaal uitgebrachte stemmen.

Hiermee kiest
Taiwan voor het eerst een vrouwelijke president, een unieke gebeurtenis voor de
eerste democratische Republiek in de Chineestalige wereld en eveneens een
unicum in de Chinese en Taiwanese geschiedenis.

 

Dr. Tsai Ing-wen is
voorzitter van de DPP en voormalig hoogleraar aan diverse universiteiten op
Taiwan. In 2000 was Tsai voorzitter van de Mainland Affairs Council en in 2006
vice-premier. In 2008 en 2010 werd ze gekozen tot partijvoorzitter om de DPP
succesvol te leiden nadat de partij enkele verkiezingsnederlagen had geleden.
In 2014 werd ze met 93,78% van de stemmen herkozen. Ze heeft een masterstitel
van Cornell University Law School en een doctorsgraad in de Rechten van de
London School of Economics.

 

De kiezers op Taiwan
hebben tegelijkertijd hun stem uitgebracht voor een nieuw parlement. De kiezers
konden voor de 113 parlementszetels kiezen uit 556 kandidaten. Aan deze
verkiezing  werd door 18 politieke partijen deelgenomen.  De DPP
behaalde 68 zetels, de KMT 35, de New Power Party (NPP) 5, de PFP 3, en de
Non-Partisan Solidarity Union 1. Een onafhankelijke kandidaat won 1 zetel.   

Taiping een vreedzaam en koolstofarm eiland en een ecologisch reservaat

De Minister van Binnenlandse Zaken Chen Wei-zen van de ROC heeft de leiding over een ceremonie die de opening markeert van een werf en een vuurtoren op Taiping Island. Dit laat zien dat de ROC vastberaden is om van Taiping een vreedzaam en koolstofarm eiland en een ecologisch reservaat te maken, in de geest van het Vredesinitiatief voor de Zuid-Chinese Zee.
Op 12 december 2015 zijn de Minister van Binnenlandse Zaken Chen Wei-zen en het hoofd van de Kustwacht (Coast Guard Administration) Wang Chung-yi, samen met ambtenaren van de ministeries van Transport en Communicatie, Wetenschap en Technologie, Economische Zaken, Gezondheid en Welzijn, en Milieubescherming (Environmental Protection Administration) naar Taiping Island in de Nansha (Spratly) eilandengroep gevlogen. Hier gaven zij de leiding aan een ceremonie die de voltooiing van het Taiping Island Transport Infrastructuur Project markeert, het renoveren van de werf en de vuurtoren was hier een onderdeel van. Chen zei dat hij, als hoofd van het ministerie dat verantwoordelijk is voor beheer van het nationale grondgebied, vereerd was om de historische gebeurtenis persoonlijk bij te wonen. Namens de overheid van de ROC liet hij zijn dankbaarheid blijken aan zowel de medewerkers van de Kustwacht en het Ministerie van Transport en Communicatie, als aan de bouwvakkers, voor hun inspanningen de afgelopen twee jaar. Tevens richtte hij zich met welgemeende waardering tot oud-ambtenaren die er alles aan hebben gedaan om de territoriale en maritieme belangen van de ROC te waarborgen en tot het personeel van het Kustwacht die het eiland al sinds lange tijd hebben verdedigd.
In de afgelopen jaren zijn de spanningen hoog opgelopen in de Zuid-Chinese Zee. Betrokken partijen hebben op meerdere manieren soevereiniteit en maritieme rechten over de eilanden en riffen in de regio opge?ist. Met name door de ontwikkeling van het nog lopende Filipijnse arbitrageproces is de situatie het middelpunt van internationale bezorgdheid geworden. De Uitvoerende Yuan en het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn wat betreft de geschillen in de Zuid-Chinese Zee al met meerdere verklaringen naar buiten gekomen. In deze verklaringen staat dat de Nansha (Spratly), Shisha (Paracel), Chungsha (Macclesfield Bank) en Tungsha (Pratas) eilanden, en hun omringende wateren, vanuit het perspectief van de geschiedkunde, geografie en internationaal recht bekeken onlosmakelijk verbonden zijn met het nationale grondgebied van de Republiek van China. In overeenstemming met internationaal recht bezit de ROC alle rechten over deze eilanden en de omringende wateren.
Op 26 mei van dit jaar heeft President Ma Ying-jeou het Vredesinitiatief voor de Zuid-Chinese Zee voorgesteld om een mechanisme te cre?ren voor het vreedzaam oplossen van geschillen. Dit initiatief onderstreept de principes van het beschermen van soevereiniteit, het opzij zetten van geschillen, het nastreven van vrede en wederkerigheid, en het bevorderen van gezamenlijke ontwikkeling die de ROC sinds jaar en dag onderschrijft. Daarnaast heeft de Republiek van China haar
bereidheid getoond om, gebaseerd op het respecteren van internationale wetten en regelgeving waar ook het Handvest van de VN en het VN-zeerechtverdrag onder vallen, met andere betrokken partijen te werken door middel van overleg dat gevoerd wordt op basis van gelijkheid en wederkerigheid. Op deze manier kan men gezamenlijk vrede en stabiliteit in de Zuid-Chinese Zee waarborgen, de vrijheid van navigatie en overvliegen handhaven en hulpbronnen in de regio beheren en ontwikkelen.
Minister Chen gaf aan dat Taiping de grootste van de natuurlijk gevormde Nansha Eilanden is, met een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen en waterbronnen. Uitslagen van waterkwaliteitstesten uitgevoerd door een instituut gemachtigd door de Milieubescherming onder de Uitvoerende Yuan laten zien dat de verhouding van zoetwater in vier van de bestaande putten respectievelijk 99.1, 75.8, 97.5 en 96.8 procent is, met een gemiddelde van 92.3 procent. Minister Chen en andere functionarissen hebben water rechtstreeks uit ??n van de putten geproefd en constateerden dat het water van hoge kwaliteit is. Er kan dagelijks ongeveer 65 ton water uit deze putten omhoog gepompt worden om te zorgen voor drinkwater en om te voldoen aan behoeftes voor koken en alledaagse activiteiten. De flora bloeit rijkelijk op het eiland en levert kokosnoten, papaja?s en bakbananen. Personeel gestationeerd op het eiland heeft jarenlang gebruik gemaakt van de middelen op het eiland door fruit en groente te telen en gevogelte en vee te houden om in hun dagelijkse behoeften te voorzien. De lunch op 12 december bestond uit kip, luffa, bittere meloen, kokosnootwater, bakbananen en ander voedsel dat van nature op het eiland voorkomt of door gestationeerd personeel geteeld is. Om aan religieuze behoeften te voldoen is er in 1959 een Guanyin Tempel gebouwd waar de Bodhisattva van Mededogen wordt vereerd. Volgens Artikel 121 uit het VN-zeerechtverdrag kan Taiping vanuit juridisch, economisch en geografisch perspectief gezien onomstotelijk geclassificeerd worden als een ?eiland? en kan het menselijke bewoning en economisch bestaan zelfstandig in stand houden. Het kan daarom dus niet gecategoriseerd worden als een ?rots?. De overheid van de ROC zal dit feit standvastig verdedigen en houdt vol dat geen enkel argument van de Filipijnen in het nog lopende arbitrageproces, noch enige andere beweringen die dit feit proberen te weerleggen, de status van Taiping en de maritieme rechten gebaseerd op het VN-zeerechtverdrag zullen aantasten.
Minister Chen heeft gezegd dat de gemaakte inspanningen onder het beheer van de ROC in de laatste jaren gericht zijn geweest op het geleidelijk veranderen van Taiping in een vreedzaam en koolstofarm eiland en in een ecologisch reservaat, wat in de geest is van het Vredesinitiatief voor de Zuid Chinese Zee. De Kustwacht van de ROC is in januari 2000 opgericht en dit personeel heeft de mariniers op het eiland vervangen. Dit was in feite een verklaring van de ROC aan de internationale gemeenschap over de vastberadenheid om Taiping voor vreedzame doeleinden te gebruiken. Nadat de Kustwacht het beheer over het eiland had overgenomen zijn met behulp van het Ministerie van Gezondheid en Welzijn de medische diensten uitgebreid bij het Nansha ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft nu tien bedden, twee artsen, een tandarts en twee verpleegkundigen. Een telegeneeskundig dienstsysteem is samen met het militaire ziekenhuis van Kaohsiung opgezet voor consultatie over lange afstand om zowel personeel gestationeerd op het eiland, als vissers uit verschillende landen die actief zijn in de aangelegen wateren, van medische zorg te voorzien. In geval van nood of bij een ernstige ziekte zal het ziekenhuis pati?nten met een schip naar Taiwan overbrengen voor behandeling. Het ziekenhuis biedt ook medische noodhulp en reddingsdiensten aan voorbijvarende schepen en bemanningen. In de afgelopen tien jaar heeft het ziekenhuis in 20 gevallen hulp verleend
aan 21 mensen, waaronder aan mensen uit de Filipijnen en Myanmar, waarmee het ten volste de toewijding aan medemenselijkheid uitdraagt.
Het doel van de ROC voor het renoveren van de vuurtoren, die vanaf vandaag in gebruik wordt genomen, is eveneens vreedzaam. De Zuid-Chinese Zee is een cruciale doorgangsweg voor de scheepvaart tussen Azi?, Europa en Afrika, maar zit vol met zandbanken en blinde klippen. De vuurtoren op Taiping helpt de ROC met het vervullen van haar internationale verantwoordelijkheid door schepen veilige toegang te verlenen door de omringende wateren, door schipbreuken, het verlies van menselijk leven en vervuiling van het zeemilieu te voorkomen, en door bij te dragen aan het veilige overzeese transport van goederen en het voorzien van humanitaire hulp.
Taiping is ecologisch gezien uitermate belangrijk, met een buitengewoon rijk zeeleven en visgronden, zei Minister Chen. Om deze natuurlijke hulpbronnen te beschermen heeft het bestuur van de stad Kaohsiung een schildpaddenreservaat opgericht op Taiping in 2007. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken is daarnaast met een onderzoek naar de biologische diversiteit op Taiping begonnen in 2009, waarvan de resultaten vorig jaar na voltooiing openbaar zijn gemaakt. Deze inspanningen laten zien dat de ROC vastberaden is om het zeemilieu van de Zuid-Chinese Zee te beschermen.
Tegen het einde van 2014 heeft het Ministerie van Economische Zaken zonnepanelen opgezet met een vermogen van 160 kWp. Het systeem kan samen met batterijen voor de opslag van zonne-energie jaarlijks voorzien in 200,000 kWh aan stroom, waardoor de uitstoot van koolstofdioxide verminderd wordt met 107 ton. De effici?ntie en het vermogen van het systeem zullen in de toekomst worden verbeterd met behulp van het Ministerie van Wetenschap en Technologie. Het gevolg hiervan is dat Taiping nu hard op weg is om het doel van een koolstofarm eiland te worden te bereiken. Vooruitblikkend zal de ROC doorgaan met het onderzoek naar natuurlijke hulpbronnen in de wateren rondom het eiland als referentiekader voor het gezamenlijk ontwikkelen van deze bronnen met buurlanden.
De Milieubescherming is daarnaast sinds 2009 de waterkwaliteit op Taiping aan het testen om internationale samenwerking in de Zuid-Chinese Zee te bevorderen. Tevens is om dezelfde reden een meetstation op Tungsha Eiland geopend dat samenwerkt met het Aerosol Robotic Network (AERONET) en het Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (NASA).
In 2010 heeft de Milieubescherming samen met het Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) gewerkt aan het meten van broeikasgassen, waaruit de vastberadenheid van de natie blijkt om zowel op internationaal niveau mee te doen aan het maken van metingen, als een belangrijke rol te spelen hierin op regionaal niveau. Het belang van Taiping, in het midden van de Zuid-Chinese Zee, kan niet voldoende benadrukt worden. De Milieubescherming zal doorgaan met de huidige metingen en de frequentie van steekproeven met zeewater opvoeren. De organisatie zal het Tungsha Eiland model van wetenschappelijk onderzoek naar milieubeheer aanpassen voor gebruik op Taiping. Het Ministerie van Wetenschap en Technologie is ondertussen de oprichting van een wetenschappelijk onderzoeksstation op Taiping aan het evalueren voor onderzoeksprojecten op gebieden zoals seismologie, weer, zeestromen en milieubeheer. Het station zou ook kunnen voorzien in systemen voor tijdige waarschuwingen en het uitwisselen van informatie met betrekking tot mogelijke natuurrampen als gevolg van klimaatverandering. Het zou zo een onderdeel kunnen vormen van een internationaal samenwerkingsmechanisme bij het voorkomen en verminderen van rampen.
Minister Chen wees er ook op dat de gelegenheid het 69e jaar markeerde sinds Taiping in 1946 weer onderdeel is geworden van de ROC. De formele opening van de werf en de vuurtoren op deze historische datum symboliseert de verbinding met zowel het heden als het verleden. De ROC hoopt dat, met behulp van dit infrastructuurproject, van Taiping een vreedzaam en koolstofarm eiland en een ecologisch reservaat gemaakt kan worden. Zo kan het Vredesinitiatief voor de Zuid-Chinese Zee verder ge?mplementeerd worden en toont de ROC aan de internationale gemeenschap de vastberadenheid om een vredestichter in de Zuid-Chinese Zee te zijn door het opzij zetten van geschillen en het gezamenlijk ontwikkelen van bronnen, om het zo te veranderen in een ?Zee van Vrede en Samenwerking?.

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén