Maand: november 2016

Taiwanese oefening bij Taiping eiland

Taiwan houdt deze week voor het eerst gecombineerde
oefeningen voor humanitaire hulpverlening en rampenbestrijding in de wateren
rond Taiping eiland, het grootste van de Spratly eilanden in de Zuid-Chinese
Zee.  De Taiwanese kustwacht CGA (Coast Guard Administration) houdt deze
oefening onder de naam Operation Nanyaun No. 1 Drill vanwege het toegenomen
zeevaartverkeer in de Zuid-Chinese Zee. De oefeningen met drie vliegtuigen en
zeven schepen zijn bedoeld om de vaardigheden van de kustwacht te verbeteren
bij zoek en reddingsacties op zee en bij medische
evacuaties.    

 

Met deze oefeningen wil Taiwan zijn verbondenheid bij de
internationale humanitaire hulp- en reddingsoperaties tot uitdrukking brengen.
Ook wil Taiwan  laten zien welke capaciteiten het bezit om  door
samenwerking en co?rdinatie van de diverse eenheden, humanitaire en reddingsoperaties
in het zeegebied uit te voeren.    

 

Het scenario omvat de simulatie van een brand aan boord van
een buitenlandse vrachtschip dat langs Taiping eiland vaart met gewonde
bemanningsleden die van boord springen. De gecombineerde oefening beslaat vijf
fasen: noodmelding en verdeling van taken; maritieme brandbestrijding en
reddingsoperaties; bevoorrading en schadeherstel; telegeneeskunde en
luchtevacuatie; vervoer van gewonden en het uitvoeren van een medische
noodevacuatie.

 

De Taiwanese kustwacht CGA heeft sinds 2000, toen het de
verantwoordelijkheid voor het garnizoen op de Dongsha (Pratas) eilanden en de
Nansha (Spratly) eilanden overnam, 70 humanitaire hulp- en reddingsoperaties
uitgevoerd waarbij aan 100 mensen hulp is verleend. De CGA blijft zich inzetten
voor verbetering van  de samenwerking met buurlanden bij de humanitaire
hulp- en reddingsoperaties. Ook geeft de CGA uitvoering aan het overheidsbeleid
om Taiping eiland te transformeren in een basis voor verstrekking van
humanitaire hulp en goederen.

Interpol niet compleet zonder Taiwan

Interpol niet compleet zonder Taiwan

 

De
toenemende internationalisering maakt het betrekken van Taiwan bij de
bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit noodzakelijk.


Door
14.000 expats wereldwijd is Taiwan in de InterNation Expat Insider Enqu?te 2016
gekozen tot beste bestemming in de wereld. Van de expats in Taiwan zegt 34
procent ? meer dan twee keer het gemiddelde wereldpercentage –  uitermate
tevreden te zijn met de werkomgeving. Met een bevolking van 23 miljoen mensen
is Taiwan een belangrijk vervoersknooppunt en een belangrijk economisch en
handelscentrum in de Aziatische-Pacific. In 2014 stond Taiwan op de tweede
plaats in de top 10 van veiligste landen ter wereld. Met de toenemende
cybercriminaliteit en terrorisme is het echter van groot belang dat Taiwan
participeert in Interpol en  met politiediensten  in de wereld kan
samenwerken aan het handhaven van een hoge graad van openbare veiligheid.


Een
Interpol zonder Taiwan heeft gevolgen voor de veiligheid in de wereld.


Taiwan
werd in 1961 lid van Interpol onder de naam Republiek China, maar werd in 1984
gedwongen zich om politieke redenen terug te trekken. Intussen zijn er meer dan
dertig jaren verstreken en zijn momenteel alleen Taiwan en Noord-Korea
uitgesloten van de organisatie. Taiwan verschilt echter fundamenteel van
Noord-Korea. Dat tussen Taiwan met meer dan honderd landen
bilaterale   regelingen voor visumvrijstelling zijn gesloten, brengt
met zich mee dat het Taiwanese paspoort aantrekkelijk kan zijn voor de 
grensoverschrijdende criminaliteit.  De uitsluiting van Taiwan bij
Interpol betekent in de praktijk dat Taiwan geen tijdige toegang heeft tot
belangrijke informatie en ook niet mee kan doen aan seminars en trainingen. Dit
veroorzaakt een groot hiaat in het wereldwijde netwerk voor veiligheid en
terrorismebestrijding.


Taiwan
heeft de hulp van Interpol nodig, terwijl Interpol van Taiwan een alomvattend
veiligheidsnetwerk vraagt.


Taiwan
heeft de wil en de capaciteit om samen met politiediensten in de wereld
grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden. Taiwanese politiediensten
werken sinds 2009 samen met hun buitenlandse tegenhangers en hebben samen 235
zaken opgelost en meer dan 12.000 verdachten gearresteerd die betrokken waren
bij georganiseerde fraude, drugs- en mensenhandel, waaronder kinderen. Hoewel
de Taiwanese politie er alles aan heeft gedaan om grensoverschrijdende
criminaliteit aan te pakken, ontvingen hun verzoeken om assistentie aan
Interpol weinig steun. In de eerste negen maanden van 2016 is er bijvoorbeeld
in slechts 27 van de 90 gevallen antwoord ontvangen op een informatieverzoek.
In een wereld waarin globalisering de trend is, is het onvermijdelijk dat een
internationaal veiligheidsnetwerk zonder Taiwan zal leiden tot hogere kosten
voor wetshandhaving voor alle betrokken partijen. Zo heeft de Taiwanese politie
bijvoorbeeld in juli 2016 een zaak opgelost waarbij 22 buitenlandse
staatsburgers de systemen van de geldautomaten van een Taiwanese bank waren
gedrongen en zo meer dan 2.2 miljoen Amerikaanse dollar hadden buitgemaakt.
Naar aanleiding van deze zaak  heeft Europol pas daarna  het
Taiwanese Criminal Investigation Bureau uitgenodigd om naar Europa te komen om
deze zaak te bespreken tijdens een speciaal belegde bijeenkomst. Op dat moment
realiseerden wij ons dat de Europese landen deze zaak erg belangrijk vonden. De
Taiwanese politie beschikte daarnaast nog over meer informatie over verdachten
in de hogere kringen van de criminele organisatie maar kon deze informatie niet
meteen delen, noch kon zij zelf aan de benodigde informatie komen. Aangezien
criminaliteit niet langer gebonden is aan
geografische beperkingen, leidt de uitsluiting van Taiwan bij Interpol tot
een groot hiaat bij de internationale criminaliteitsbestrijding en vormt het
een reden tot bezorgdheid bij andere landen.


Politiek
zou niet boven de openbare veiligheid moeten staan, steun daarom de deelname
van Taiwan als waarnemer bij Interpol.


De
politie van Taiwan, als onderdeel van de mondiale politiegemeenschap, heeft de
verplichting, de verantwoordelijkheid, de bereidheid en de capaciteit om te
participeren in Interpol en samen te werken met politiediensten wereldwijd.


Om
gevoelige politieke kwesties te vermijden is Taiwan bereid om als waarnemer
aanwezig te zijn bij de Algemene Vergadering van Interpol. Ofschoon deelname
aan de jaarlijkse bijeenkomst niet leidt tot directe en prompte uitwisseling
van politie-informatie met lidstaten leidt, of tot toegang  tot hun
criminele database, zou de aanwezigheid van Taiwan bij de diverse bijeenkomsten
en evenementen de interactie kunnen bevorderen en het huidige gebrek aan
informatie-uitwisseling kunnen compenseren. Dit zou een eerste stap kunnen zijn
om tegemoet te komen aan de basisbehoefte voor internationale samenwerking bij
de wetshandhaving, zonder politieke gevoeligheden te raken.


Bestrijding
van criminaliteit is de missie en de verantwoordelijkheid van de politie.
Politieofficieren zouden geografische, etnische en politieke verschillen
terzijde moeten schuiven zodat politiediensten wereldwijd gezamenlijk kunnen
optrekken om te zorgen voor sociale rechtvaardigheid. Vandaar een dringende
oproep om bij geschikte gelegenheden de deelname van Taiwan in Interpol te
ondersteunen.


  Liu Po-liang

Commissaris

Criminal Investigation Bureau

Republic of China (Taiwan)

 

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén