Bevolking
Taiwan telde eind 2007 23 miljoen inwoners op een oppervlakte die iets kleiner is dan Nederland en die bovendien voor meer dan de helft bergachtig en bebost is. De bevolkingsdichtheid is met 633 inwoners per km2 zeer groot. De bevolkingsgroei is laag en ligt al jaren onder de 1 procent. In 2007 bedroeg de bevolkingsgroei 0,3 procent. Dit heeft als gevolg dat het aantal mensen van 65 jaar en ouder (10 procent van de bevolking) snel toeneemt, wat allerlei problemen met zich meebrengt. In 2012 zal volgens schattingen het aantal mensen van 65 jaar en ouder 11 procent bedragen; in 2026 is dat 20,6 procent. De ‘family planning’-programma’s van de overheid worden daarom gericht op een gematigde groei in plaats van beperking van de bevolkingsaanwas. Het motto daarbij is: ‘Two are just right’. De bevolking is sterk verstedelijkt: meer dan tweederde leeft in de steden en dan met name in de grote metropole gebieden die ontstaan zijn tussen twee grote steden in.

Voornaamste steden en bevolkingsopbouw (december 2007)
Taipei
2.629.269
Kaohsiung
1.520.555
Taichung
1.055.898
Tainan
764.658
Bron: EIU

Bevolkingsopbouw man-vrouw 2007 (x 1.000)
Mannen
11.609
Vrouwen
11.350
Bron: EIU

Bevolkingsopbouw leeftijd 2007 (x 1.000 personen)
0-14 jaar
4.031
15-64 jaar
16.585
65+ jaar
2.344
Bron: EIU

Bevolkingssamenstelling en taal
De bevolking is overwegend Chinees. De ‘inheemse’ bevolking (circa 85 procent van de bevolking) bestaat voornamelijk uit afstammelingen van migranten uit China, met name uit de zuidelijke provincies Fujian en Guangdong, die tussen de 17e eeuw en het begin van de vorige eeuw naar Taiwan toe gingen. Tussen 1947 en 1949 zijn daar nog circa 2 miljoen Chinezen bijgekomen, die de burgeroorlog in China waren ontvlucht. Zij worden ‘mainlanders’ genoemd. Het aantal oorspronkelijke Taiwanezen (van Maleisisch-Polynesische afkomst) bedraagt ongeveer 2 procent van de totale bevolking.
De officiële taal van Taiwan is Mandarijn (Chinees). De inheemse bevolking spreekt ook Taiwanees (Min-nan). Dat is een dialect uit de Chinese provincie Fujian dat de laatste jaren aan een opmars bezig is. Daarnaast wordt er door een minderheid ook Hakka gesproken, een dialect uit de Chinese provincie Guangdong. Het gebruik van de eigen taal door de veertien stammen wordt aangemoedigd.

De inheemse Paiwan stam houdt haar Bamboe Ritueel eens om de vijf jaar om te bidden voor een rijke oogst en om met de voorouderlijke geesten te communiceren. (Huang Ding-sheng)

Godsdienst

In Taiwan is vrijheid van godsdienst. Ruim 81 procent van de bevolking is godsdienstig: 35,1 procent is boeddhistisch en 33 procent taoïstisch. Bijna 4 procent van de bevolking is christelijk en 3,5 procent houdt zich bezig met i-kuantao. Naast de actieve gelovigen houdt het grootste gedeelte van de bevolking zich op de een of andere wijze (ook) bezig met Chinees volksgeloof (ondere andere het ‘gunstig stemmen’ van geesten en het vereren van voorouders) en/of hangt de ethische codes van het confucianisme aan.

Gezondheid
De bevolking van Taiwan is een van de gezondste van Azië. De gemiddelde levensverwachting is 77,6 jaar. De beschikbaarheid van gezondheidszorg is gestaag verbeterd. Men beschikt over meer dan genoeg en goede voeding, waardoor overgewicht en hart- en vaatziekten steeds grotere problemen worden. Bijna 98 procent van de bevolking is gedekt voor ziektekosten door het nationale ziekenfonds.

Trouwlustig
Je zult ontdekken dat de mensen in Taiwan zelf zeer trouwlustig zijn als je de vele bruidswinkels ziet. In de avonduren schittert de stad met haar neonverlichting tijdens de vele night markets die er zijn.

Bron: EVD