Taiwan is een soevereine staat met een eigen nationale defensie die een onafhankelijk buitenlands beleid voert. Het onderhoudt volledige diplomatieke betrekkingen met 20 landen en heeft belangrijke banden met meer dan 140 andere landen. Taiwan is momenteel actief lid van 28 intergouvernementele organisaties, zoals de Wereldhandelsorganisatie (WTO), de APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation Forum) en de Aziatische Ontwikkelingsbank.

Ten gevolge van een belangrijke doorbraak in mei 2009 werd Taiwan, na jaren van inspanningen, officieel waarnemer bij de Algemene Vergadering van de VN Wereldgezondheidsorganisatie. Het heeft eveneens de status van waarnemer in twintig andere intergouvernementele organisaties en hun hulporganisaties zoals de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. Ondertussen nemen Taiwanese niet-gouvernementele organisaties (NGO) deel aan de activiteiten van meer dan 2.100 internationale NGO’s.

Toch wordt de ROC nog steeds deelname ontzegd aan de belangrijkste internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties, en kon het met vele landen geen formele diplomatieke relaties aanknopen omdat deze ervoor opteerden de autoriteiten in Peking te erkennen. Toch is de ROC een natie die alle verplichtingen van een lidstaat kan en wil vervullen, is het land dichter bevolkt dan drie kwart van de landen ter wereld, is het een belangrijke economische macht, werkt Taiwan nauw samen met andere regeringen om het terrorisme en de internationale misdaad te bestrijden, en bovenal, is Taiwan een prachtig voorbeeld van een vrije en democratische samenleving die ernaar streeft te handelen conform de internationale overeenkomsten over mensenrechten.

Ondanks deze beperkingen voor de ROC om ten volle te kunnen participeren in de belangrijke internationale organisaties, blijft het land toegewijd zijn steentje bijdragen aan de wereldgemeenschap om een betere wereld te scheppen. De publieke en private sectoren van het land zijn niet alleen actief om hun ervaring te delen op economisch vlak, onder de auspiciën van de APEC en door de ontwikkeling van programma’s opgezet door het International Cooperation and Development Fund, ze zijn eveneens actief in het verlenen van humanitaire hulp. Taiwan International Health Action coördineert wereldwijd medische missies en ongeveer 30 NGO’s uit de ROC verstrekten humanitaire hulp in 50 landen.

ROC President Ma Ying-jeou en de President van Guatemala Alvaro Colom Caballeros, en hun echtgenotes, wuiven naar het publiek in Guatemala Stad in mei 2009. (foto ter beschikking gesteld door de Administratie van de President)

“De Republiek China in één Oogopslag” Uitgever: Government Information Office