De rentestanden voor spaartegoeden en het stimuleren van consumptieve leningen door de banken hebben grote invloed op het consumentengedrag. Consumenten veranderen langzaam hun motto in ‘eerst genieten, later betalen’. Dit betekent voor de lange termijn dat de uitgaven voor consumentenproducten in ieder geval zullen toenemen.

Taiwanezen staan open voor buitenlandse levensmiddelen en schenken veel aandacht aan de kwaliteit en de verpakking. Daarnaast letten ze ook goed op de prijzen. Dat Japanse producten al lange tijd zo succesvol zijn in Taiwan komt hoofdzakelijk door hun goede presentatie en de hoge kwaliteit. Taiwanese consumenten zijn gevoelig voor intensieve advertentiecampagnes en wisselen daardoor tegenwoordig vaker van merk dan voorheen.

Door de ouder wordende bevolking (9,2 procent van de bevolking is 65 jaar en ouder) komt er steeds meer vraag naar producten met een laag suiker- en zoutgehalte, maar met extra calcium. Ook dieet- en gezondheidsvoeding raakt onder alle leeftijden steeds meer in zwang. Dit geldt ook voor kant-en-klaarproducten en snacks. Verder gaan Taiwanezen veel uit eten en kiezen dan in toenemende mate voor ‘western-style’.

Bevolkingsopbouw naar leeftijd 2007 (x 1.000)

0-14 jaar

4.031

15-64 jaar

16.585

65+ jaar

2.344

Bron: EIU