Taiwan’s solide economische basis zorgde ervoor dat het in de late jaren negentig relatief ongeschonden ontsnapte aan de ongunstige gevolgen van de financiële crisis in Azië. De exportgerichte economie maakt het eiland echter kwetsbaar voor de economische terugval ten gevolge van de globale financiële crisis. Het echte groeicijfer van het BBP (Bruto Binnenlands Product) voor 2008 werd naar beneden herzien tot 0,12 procent. Nochtans was Taiwan in 2008 volgens de Wereldhandelsorganisatie de 18de grootste uitvoerder en invoerder van koopwaar ter wereld. Het land beschikte op het einde van dat jaar ook over de vierde grootste deviezenreserves in de wereld.

Jaarlijkse gezaghebbende onderzoeken van de wereldeconomieën, inclusief de studies van het Wereld Economisch Forum, Business Environment Risk Intelligence, International Institute for Management Development (IMD) en Economist Intelligence Unit, rangschikten Taiwan consequent bij de wereldtop met een potentieel voor economische groei op lange termijn en een doorgedreven technologische ontwikkeling. De onderzoeksresultaten voor 2008-2009 (zie tabel “Global Survey Rankings”) waren geen uitzondering.

De kleine- en middelgrote ondernemingen maken bijna 98% uit van alle ondernemingen in Taiwan en spelen een cruciale rol in de economie van het land. Hun effciëntie in het aanwenden van activa, hun innovatiebeleid en groeiende uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D), stonden de laatste jaren een snellere kapitaalsgroei en arbeidsproductiviteit toe dan in de grotere bedrijven. Volgends een IMD-onderzoek (International Institute for Management Development) uit 2008, bezorgden hun uitstekende resultaten hen de vierde plaats ter wereld en de tweede plaats in Azië op het vlak van concurrentievermogen.

Net zoals in de afgelopen jaren, bleven de informatie-industrie en de elektronische industrie goed presteren en realiseerden ze een jaarlijkse toename van het productievolume met 6,82 procent ondanks een daling van 1,56 procent van de index van de industriële productie. Het leeuwenaandeel van de inkomsen uit de spitstechnologie werd gegenereerd door ondernemingen met als basis het Hsinchu Wetenschapspark, het Wetenschapspark van Zuid-Taiwan en het Wetenschapspark van Centraal-Taiwan. Volgens de Nationale Wetenschapsraad (National Science Council), liepen de gezamenlijke inkomsten van deze drie wetenschapsparken in 2008 op tot 59 miljard US$.

Het Hsinchu Wetenschapspark dat 70 procent van zijn inkomsten genereert uit de industrie van geïntegreerde schakelingen (IC/ Integrated Circuit), hielp Taiwan zijn dominante rol in deze markt te bewaren.

In 2008 had Taiwan een globaal marktaandeel van 64% in de verwerkende sector van IC chips – een industrie die hier baanbrekend werk verrichtte – alsook 47 procent van de IC verpakkingsmarkt en 65 procent van de IC testmarkt. Met achttien IC gietijzers (wafer foundries) van 12 inch (30,48 cm) momenteel in gebruik, en zes extra in aanbouw, zijn de Taiwanese chipproducenten goed gepositioneerd om de leiding in deze sector nog jaren aan te houden.

Tot de vooruitzichten van een globale economishe heropleving duidelijker zijn, was de regering van de ROC er vlug bij om de binnenlandse vraag te stimuleren als een middel om de economische groei te ondersteunen Er werd een economisch stimuleringspakket gelanceerd voor vier jaar ter waarde van NT$ 500 miljard (US$ 15,86 miljard). Het verenigt voor een deel de “i-Taiwan 12 Projects” voor transport, industrie en milieubehoud, die belangrijke programmapunten in de campagne van President Ma Ying-jeou waren. Ongeveer 10 procent van het budget zal naar de ontwikkeling van groene energie gaan, een topprioriteit op de agenda van de administratie, met als oogpunt het investeringsklimaat te stimuleren en Taiwan’s uitstoot van koolstof te verminderen.

Bron: “De Republiek China in één Oogopslag” Uitgever: Government Information Office