Taiwan’s spectrum van klimaatzones en de uiteenlopende topografie, schonken het eiland een rijke fauna en flora. Ongeveer 80 soorten zoogdieren, 500 vogelsoorten, 80 reptielsoorten, 37 amfibiesoorten, 3.000 vissoorten en 18.000 benoemde insecten (waaronder 400 vlindersoorten) komen op Taiwan voor. Het eiland geniet ook bekendheid vanwege de rijkdom en verscheidenheid aan planten waaronder ongeveer 640 soorten varens, 29 soorten naaktzadige planten en meer dan 3.500 soorten bedektzadigen.

Om de ecosystemen waarin deze planten en dieren leven te beschermen, heeft de overheid ongeveer 19 procent van het land ondergebracht in een complex natuurbeschermingsstelsel waar 7 nationale parken, 20 natuurreservaten, 6 beschermde woudgebieden, 17 bosreservaten en 33 dierenparken deel van uitmaken.

Misschien wel de meest bekende Taiwanese inheemse diersoort is de Formosa Zalm. Men neemt aan dat deze vis als het ware in de val zat in de koude bergwateren van Centraal-Taiwan tijdens de laatste IJstijd toen de niveaus van de oceanen dramatisch daalden. Daardoor kon de zalm niet meer heen en terug migreren tussen het zoet- en het zout water. Om deze bedreigde diersoort te beschermen, richtte men een reservaat op in de bovenloop van de Dajia rivier in Shei-Pa Nationaal Park.


In de winter komen er miljoenen vlinders naar de laaggelegen valleien van de zuidelijke uitlopers van de Centrale Bergketen. (Tsai Tung-chin)

Bron: EVD & “De Republiek China in één Oogopslag” Uitgever: Government Information Office