Klimaatverandering is wetenschappelijk een feit. De gevolgen daarvan zijn wereldwijd al duidelijk te merken en vormen een bedreiging voor de gezondheid van de mens, de eigen habitat en de duurzaamheid van onze sociaal-economische systemen.

Ook op Taiwan is dat te merken. Alleen al dit jaar kreeg Taiwan te maken met een aantal extreme weersomstandigheden. Begin juni viel er in negen uur tijd 615 mm aan regen in Sanzhi District in New Taipei City in het noorden van Taiwan en viel in de bergstreken rondom Kaohsiung in zuidelijk Taiwan een recordhoeveelheid van 1.446 mm regen. Eind juli werd het eiland vlak achter elkaar door twee tyfoons (Nesat en Haitang) getroffen, een zeldzaam fenomeen dat in de township Jiadong in de zuidelijke kuststreek Pintung in drie dagen zorgde voor een record in regenval van 690 mm.  Deze harde, langdurige regen brak records en veroorzaakte grote schade aan gebouwen. Daarna, in augustus, werd het noorden van Taiwan getroffen door een hittegolf met temperaturen van boven de 37 graden, waarmee alle hittegolf records van de afgelopen 100 jaar werden gebroken. Internationale wetenschappelijke rapporten bevestigen ook dat in 2016 de gemiddelde temperatuur in de wereld de hoogste ooit gemeten was.

Deze voorbeelden vormen onweerlegbaar bewijs dat klimaatverandering een feit is en al gaande is, gepaard met grote gevolgen. We hoeven echter niet te vervallen in doemdenken, maar inzien dat het welzijn van onze planeet onlosmakelijk verbonden is met het overleven van de mensheid en de kans grijpen om met directe actie onze levensstijl te veranderen.

Taiwan is als eiland erg blootgesteld aan de ernstigste gevolgen van de klimaatverandering. In antwoord op de mondiale roep om actie, hebben wij de Wet ter Vermindering en Beheersing van Broeikasgas ingevoerd en het Nationale Actierichtlijnen Klimaatverandering opgesteld om de uitstoot van broeikasgas te beheersen en te verminderen. Inmiddels richt het Broeikasgas Reductie Actieplan zich op zes hoofdgebieden – energie, productie, transport, woon- en bedrijfsgebouwen, landbouw en milieu – met meer dan 200 beleidsinitiatieven, veel hiervan interdepartementaal. De Richtlijnen schrijven ook periodieke vijfjaarlijkse evaluaties voor om daarmee effectief management te garanderen.

Voor de opbouw van capaciteit ter opwekking van schone energie op Taiwan en verbetering van de luchtkwaliteit, heeft de overheid een ambitieus doel gesteld om in 2025 een algehele energiemix van 20 procent hernieuwbare energie en 50 procent gas met een vermindering van kolen tot 30 procent te realiseren. Verder is de Elektriciteitswet aangepast om de ontwikkeling van groene energie te stimuleren, de Energie Ontwikkeling Richtlijn aangenomen en werd door middel van publieke deelname het Energie Transformatie Witboek ontwikkeld om de omzetting te versnellen. Dit zorgt ook voor prikkels gerelateerd aan financiering, investeringen, fondsen en opleiding van personeel, om de ondersteuning vanuit het bedrijfsleven en de industrie te werven bij het ontwikkelen van technologie voor groene energie.

Samengevat, Taiwan doet wat het kan om klimaatverandering tegen te gaan zoals in het Klimaatakkoord van Parijs neergelegd en streeft ernaar om in 2050 de uitstoot van koolstof te verminderen tot 50 procent van het niveau van 2005.

In het mateloze streven naar economische ontwikkeling, hebben samenlevingen overal in de wereld op excessieve wijze fossiele brandstoffen aangewend en hulpbronnen van de aarde verkwist.

Niet alleen met klimaatverandering, maar ook met ernstige vernietiging van het milieu en vervuiling, betalen we daar nu een hoge prijs voor. De jarenlange inzet van Taiwan om hergebruik en vermindering van afval te bevorderen, heeft wereldwijd de aandacht getrokken. In mei 2016 publiceerde de Wall Street Journal het artikel “Taiwan, de Genius van Afvalverwerking.” Het schrijft dat Taiwan, ooit het afvaleiland genoemd, nu als lichtend voorbeeld in de top drie landen ter wereld staat qua initiatieven gericht op het stimuleren van een circulaire economie. Hieronder valt het creëren van een industriële waardeketen, het opzetten van speciale circulaire economische zones en het onderzoeken van zakelijke mogelijkheden voor de noodzakelijke industriële transformatie. Hopelijk bereikt Taiwan in 2022 de status van een circulaire economisch knooppunt in Azië met een gezonde regeneratieve economie die kan blijven groeien en waar tegelijkertijd afval verminderd wordt en helpt de weg aan te geven naar een duurzame wereld.

Wereldleiders, inclusief de Paus, roepen steeds dat er meer gedaan moet worden om de dreigingen van de klimaatverandering te keren. De leider van Taiwan, President Tsai Ing-wen, heeft toegezegd dat het land blijvend een positieve rol zal vervullen bij het streven naar oplossingen die zo hard nodig zijn om onze aarde voor toekomstige generaties te behouden. Met bilaterale overeenkomsten en multilaterale samenwerking, vervult Taiwan al geruime tijd stilletjes haar rol als verantwoord lid van de internationale gemeenschap. Wij willen niets anders dan samenwerken met andere landen en alles te doen wat mogelijk is om klimaatverandering tegen te gaan. Wij delen graag onze ervaring en kennis in milieubescherming, vooral met die landen die echt hulp nodig hebben. Taiwan wil bijdragen aan groen energiebeleid, groene industrie en groene werkgelegenheid, die we moeten creëren om onze planeet te beschermen.

Minister Lee Ying-yuan
Departement voor Milieubescherming
Republiek China (Taiwan)