Europese
bedrijven kunnen een betere toegang tot de Chinese markt verkrijgen via Taiwan.
Door de gesloten raamovereenkomst voor economische samenwerking (ECFA) met het
Chinese vasteland, die op 1 januari van dit jaar in werking is getreden, kunnen
veel Taiwanese industri?le producten belastingvrij worden ge?xporteerd naar het
vasteland. Voor andere producten geldt een verlaagd belastingtarief. Taiwan
verwelkomt investeringen van Europese bedrijven om samen met Taiwan de Chinese
markt te betreden. President Ma Ying-jeou zei dit gisteren tijdens een
ontvangst van leden van het Europees Parlement, die deze week een bezoek
brengen aan Taiwan.


 


President
Ma wees op de groei in de handel tussen Taiwan en de EU van 31 procent in 2010
tot een waarde van US$ 48,6 miljard en merkte op, dat de bilaterale handel in
de eerste vijf maanden van 2011 met US$ 22,7 miljard een groei laat zien van 20
procent in vergelijking met dezelfde periode van 2010. De EU is met een totale
investering van US$ 30 miljard de grootste buitenlandse investeerder op Taiwan.


 


De
president sprak ook zijn dank uit voor de steun die Taiwan heeft ontvangen van
de EU voor de participatie van Taiwan in internationale organisaties. Hij
noemde in dit verband de 13 resoluties die door het Europees Parlement in de
afgelopen drie jaar ten gunste van Taiwan zijn aangenomen, waaronder die op 11
mei van dit jaar. In deze resolutie wordt steun toegezegd aan de totstandkoming
van een economische samenwerkingsovereenkomst tussen Taiwan en de EU en wordt
de deelname van Taiwan in de internationale organisatie voor de
burgerluchtvaart, het VN- klimaatbureau en de Wereldgezondheidsorganisatie
gesteund.


 


Taiwan
zal alles in het werk stellen om met de EU te werken aan de totstandkoming van
een economische samenwerkingsovereenkomst, aldus president Ma.