Deelname Taiwan essentieel voor bestrijding griepepidemie op wereldschaal
Bereidheid en Response
Dr. Chen Shih-chung
Minister van Volksgezondheid en Welzijn
Republiek China (Taiwan)
Ziektes kennen geen grenzen. Alleen met samenwerking, zonder uitsluiting van anderen, kunnen we de uitdagingen van opkomende infectieziekten adequaat aanpakken. Deze zijn n?g complexer geworden door de effecten van de globalisering op onze volksgezondheid. Griepvirussen ontwikkelingen zich continu. De virussen zijn actief in zowel mensen als een aantal diersoorten waardoor het fantoom van een potenti?le griepepidemie ons voortdurend achtervolgd. Uitbraken van vogelgriep en de nieuwe vogelgriep variant H7N9 hebben herhaaldelijk de wereldgezondheid in gevaar gebracht. Vandaar dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) herhaaldelijk landen heeft aangespoord om meer te investeren in de ontwikkeling en toepassing van verschillende medische en niet-medische interventies tegen griepepidemie?n.
Taiwan werd zwaar getroffen door de SARS uitbraak in 2003. Veel van onze eerste hulpverleners liepen het SARS-virus op terwijl zij pati?nten verzorgden. Helaas overleden een aantal van hen, waaronder een 9 maanden zwangere verpleegster. Verschillende ziekenhuizen sloten hun deuren, meer dan 151,000 mensen zaten thuis in quarantaine, een reisadvies werd afgegeven en ook scholen werden gesloten. We betaalden een hoge prijs om te leren dat ziektes inderdaad geen nationale grenzen respecteren. We erkenden het belang van internationale samenwerking in het aanpakken van de bedreiging die voortvloeit uit besmettelijke ziekten.
Tegelijkertijd was Taiwan geen lid van de WHO. Hierdoor ontvingen wij niet tijdig informatie over het SARS-virus en gerelateerde informatie over ziektebeheersing. We waren afhankelijk van de deskundigheid die werd gedeeld door het CDC van de Verenigde Staten over hoe de uitbraak beheerd kan worden. Pas nadat het ziekenhuis van Heping werd getroffen door de SARS-uitbraak, stuurde de WHO eindelijk een aantal deskundigen naar Taiwan. Dit was de eerste keer dat zulke assistentie werd verleend door de organisatie aan Taiwan in 31 jaar. Het SARS-virus was een herinnering aan de WHO en internationale gemeenschap dat zij het niet konden veroorloven om Taiwan te negeren. Dit leidde ertoe dat de WHO en internationale gemeenschap moesten nadenken over hoe zij de kloof kunnen overbruggen in het wereldwijde gezondheidsnetwerk.
In de periode na de SARS-uitbraak werden onze volksgezondheid ambtenaren en deskundigen uitgenodigd om deel te nemen aan de WHO SARS conferenties. Gevolgd door de uitgifte van de WHO Pandemic Influenza Preparedness & Response richtlijnen heeft Taiwan in 2003 een nationale reserve van griep vaccinaties aangebracht. Tevens formuleerde Taiwan in 2005 een nationaal griepepidemie responsplan en in 2007 brachten wij een pre-pandemische voorraad aan van het A/H5N1 vaccin geschikt voor menselijk gebruik. Daarnaast hebben wij een drieledig voorbereidingsplan opgesteld in samenwerking met de nationale overheid, lokale overheden en zorginstellingen om een voorraad van 30 dagen aan persoonlijke beschermingsmiddelen te handhaven. Ook hebben we een controle
netwerk opgericht voor overdraagbare ziekten, bestaande uit zes aangewezen ziekenhuizen die hier op reageren.
Sinds 2005 hebben wij uitnodigingen ontvangen om bepaalde technische bijeenkomsten van de WHO bij te wonen. Deze bijeenkomsten stelde ons in staat om ervaringen te delen met deskundigen van over de hele wereld. In 2009 was Taiwan ook opgenomen in het kader van de WHO Internationale Gezondheidsregulaties (2005), wat resulteerde in een directe verbinding met het WHO hoofdkwartier. Dit stelde ons in staat om belangrijke gebeurtenissen op het gebied van gezondheid direct te kunnen rapporteren aan de WHO. Dankzij deze rechtstreekse communicatiekanalen werd Taiwan in staat gesteld om verschillende maatregelen effectief toe te passen tijdens de H1N1 griepepidemie van 2009. Wij hebben oefeningen met real-time surveillance gedaan waarbij de WHO onmiddellijk op de hoogte werd gesteld. Ook hebben wij genetische informatie van het H1N1 griepvirus gedeeld met de internationale gemeenschap. Bovendien hebben wij de vaccinstam verkregen waardoor wij het vaccin landelijk kunnen produceren. Hierdoor is een nationaal vaccinatie dekkingspercentage van meer dan 70 procent behaald. Dit heeft geleid tot de vermindering van het H1N1-gerelateerde sterftecijfer en voorkwam de verdere verspreiding van het virus in binnen- en buitenland.
Taiwan bevestigde s ?werelds eerste menselijke besmetting met het H6N1 vogelgriepvirus in 2013. Genetische informatie werd onmiddellijk gedeeld met de internationale gemeenschap. Eerder dit jaar hebben wij een menselijk geval met H7N9 geconstateerd, ingevoerd vanuit China. Genetische gegevens toonden dat het virus zeer besmettelijk is voor pluimvee en bevat een mutatie die geassocieerd wordt met resistentie tegen gebruikelijke antibiotica. Naast verslaggeving van de zaak en het versturen van de test resultaten naar de WHO via het Nationale IHR aanspreekpunt, hebben wij de opeenvolgende gegevens ingediend bij GISAID. Dit gebeurde binnen drie dagen nadat de zaak was geconstateerd. Tevens hebben wij binnen een maand vrijwillig de virusstam gedeeld met samenwerkende WHO griep centra in de Verenigde Staten en Japan. De opeenvolgende gegevens kunnen als referentie dienen voor de WHO Global Influenza Surveillance & Response System, zodat de vaccinstammen van seizoens-griepen kunnen worden geselecteerd. Als een verantwoordelijk lid van de internationale gemeenschap was Taiwan blij om haar ervaringen te delen, aanbevelingen te geven over het klinisch beheer van H7N9 en andere informatie te verstrekken die kan dienen als belangrijke referentie voor richtlijnen van de WHO betreffende voorraadbeheer.
Naast de voortdurende H5N2 vogelgriepvirus uitbraken in Taiwan, het zeer besmettelijke H5N6 vogelgriep virus, met een sterftecijfer van 70 procent, en die 17 mensen op het vasteland van China heeft ge?nfecteerd, werd eerder dit jaar gevonden onder pluimvee in Taiwan. Hoewel er geen menselijk geval van het H5N6 virus is gevonden in Taiwan, wegens onze nabijheid van China en relevante trekvogelroutes, blijven wij vogelgriepvirus nauwlettend volgen, om besmetting van pluimvee naar mens te voorkomen.
Het is jammer dat politieke belemmering heeft geleid tot het feit dat Taiwan vaak wordt geweigerd van aanwezigheid bij technische vergaderingen van de WHO. Deze situatie heeft ernstige problemen veroorzaakt in Taiwans inspanningen om samen te werken met de internationale gemeenschap aan ziektepreventie. Wij zijn diep teleurgesteld dat de WHO heeft gefaald in het naleven van haar eigen grondwet, en brede steun binnen de internationale gemeenschap voor Taiwans deelname aan de wereldgezondheidsvergadering (WHA) negeert. Daarentegen heeft de WHO toegegeven aan
politieke druk van een bepaald lid, door het buitensluiten van Taiwan binnen dat orgaan. De WHO is een professionele, internationale gezondheidsorganisatie. De organisatie is zich verplicht te houden aan de beginselen die in haar grondwet zijn vastgelegd, met name het genot van de hoogst haalbare standaard voor de volksgezondheid ongeacht ras, religie, politieke voorkeur of economische en sociale achtergrond. Dit recht op gezondheid vormt de basis voor de vorige uitnodigingen aan Taiwan om deel te nemen aan de WHA, en op gelijke voet in de WHO-activiteiten en technische vergaderingen.
Wij roepen de WHO en aanverwante partijen op om de langdurige bijdragen van Taiwan aan de internationale gemeenschap op het gebied van volksgezondheid, ziektepreventie, het mensenrecht op gezondheid te erkennen, evenals de partnerschappen binnen de gezondheidszorg die Taiwan heeft gecre?erd met andere WHO lidstaten. Taiwan is in staat en bereid om haar verantwoordelijkheden te vervullen en samen te werken met de WHO om de uitdagingen van ziektebestrijding aan te pakken. De WHO moet erkenning geven aan de legitimiteit en belang van Taiwans deelname aan de WHO en haar Vergadering. Om de kloof binnen het wereldwijde ziektepreventie netwerk te overbruggen, heeft Taiwan de WHO nodig, maar de WHO heeft ook Taiwan nodig.