Op 10 oktober viert Taiwan de stichting in van de eerste Republiek in Azi? in 1911, de Republiek China, 99 jaar geleden. Minister Johnny Chiang van de Government Information Office ziet in de recente ontwikkelingen in de betrekkingen met het vasteland van China en op Taiwan zelf, een voorbode voor de start van een ?gouden decennium? voor Taiwan. Hij wijst in dit verband op de grote sprong die Taiwan volgens het Zwitserse International Institute for Management Development heeft gemaakt van de 23ste plaats in 2009 naar de  8ste plaats  op de ranglijst van landen met de sterkst concurrerende economie in 2010. Chiang verwacht dat de economische groei van Taiwan voor 2010 zal uitkomen op 8,24% en citeert het in september 2010 verschenen rapport over investeringslanden van het gezaghebbende Amerikaanse Business Environment Risk Intelligence, waarin Taiwan als het op drie na beste land voor buitenlandse investeringen wordt vermeld.


 


De in juni 2010 met China gesloten raamovereenkomst voor economische samenwerking ECFA (Economic Cooperation Framework Agreement), vormt een enorme impuls voor de Taiwanese economie.  Ook is op dezelfde dag van ondertekening van de ECFA, een overeenkomst ter bescherming van het intellectuele eigendom tussen beide partijen gesloten. Deze belangrijke doorbraak volgt op opening van directe vluchten, postverkeer, transport en handel tussen Taiwan en het Chinese vasteland.  Vanaf de invoering van deze directe verbindingen in juli 2008, hebben 1,5 miljoen Chinezen een bezoek gebracht aan Taiwan. In augustus 2010 is een wetswijziging ingevoerd, waardoor het mogelijk is geworden voor Chinese studenten om in Taiwan te studeren.  Al deze ontwikkelingen dragen bij aan de normalisering van de economische en handelsbetrekkingen en de verdere integratie van Taiwan in de Aziatische regionale markt en de wereldeconomie. Deze leiden ook tot meer begrip tussen de beide volkeren en verminderen tevens de vrees voor oorlog in de Straat van Taiwan. 


 


De uitnodiging van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO aan Taiwan in 2009 om als waarnemer de algemene vergadering bij te wonen en de meer recente uitnodiging  om een delegatie te sturen naar de vergadering in mei van dit jaar zijn een belangrijk gevolg van de nieuwe vreedzame ontwikkeling in de betrekkingen met het vasteland. Een ontwikkeling die is ingezet met het nieuwe beleid van de in mei 2008 aangetreden president Ma Ying-jeou, gebaseerd op de principes :  geen hereniging met het vasteland, geen uitroeping van een onafhankelijke Republiek Taiwan, geen gebruik van geweld, en Taiwan in het belang van de bevolking  vooropgesteld.  Op de agenda van Taiwan staat het streven naar participatie in het klimaatagentschap FCCC (Framework Convention on Climate Change) van de Verenigde Naties en in de internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO (International Civil Aviation Organization) om een bijdrage te kunnen leveren aan de inspanning met betrekking tot de klimaatverandering en de veiligheid van de burgerluchtvaart in de wereld. Taiwan hoopt op steun van het vasteland van China en andere landen bij dit streven, aldus minister Chiang.