Het Europees Parlement (EP) steunt in een unaniem aangenomen resolutie de deelname van Taiwan in de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. In de resolutie van 11 mei stemde het EP ook voor toetreding van Taiwan als waarnemer tot het klimaatbureau van de Verenigde Naties (UNFCCC) en de Internationale Organisatie voor de Burgerluchtvaart (ICAO) en voor versterking van de handels- en economische relaties van de Europese Unie met Taiwan. De WHO komt van 16 tot 24 mei in Geneve bijeen voor het houden van zijn 64ste jaarvergadering.


 


In de resolutie pleit het EP verder voor de totstandkoming van een bilaterale overeenkomst voor economische samenwerking tussen de Europese Unie en Taiwan.


 


Minister Chiu Wen-ta van Volksgezondheid zal met een delegatie afreizen naar Geneve. Minister Chiu wijst op de expertise van Taiwan bij de ontwikkeling van biochips, biomedisch materiaal, biomedische informatica alsmede op het gebied van medisch en farmaceutisch onderzoek.


Taiwan heeft ook veel ervaring opgedaan bij de preventie en controle van overdraagbare ziekten en de invoering van een verzekering voor nationale gezondheidszorg. In de afgelopen jaren heeft Taiwan steeds bijgedragen aan de verlening van internationale humanitaire hulp en activiteiten gesteund op het gebied van de medische gezondheidszorg in de wereld. 


Ook zal Taiwan meewerken aan de verwezenlijking van de door de Verenigde Naties gestelde millenniumdoelen voor medische samenwerking bij de preventie en controle van grensoverschrijdende overdraagbare en niet-overdraagbare ziekten, aldus minister Chiu.