Het Europees Parlement (EP) heeft in een resolutie over belangrijke mondiale vraagstukken, sterke steun uitgesproken voor de deelname van Taiwan als waarnemer bij internationale organisaties  als de ICAO, de internationale organisatie voor de burgerluchtvaart en het UNFCCC, het  klimaatagentschap van de Verenigde Naties .


 


Het EP zegt in de resolutie de inspanningen van Taiwan en China tot verbetering van de onderlinge betrekkingen te verwelkomen en dat deze zullen bijdragen aan de stabiliteit en veiligheid in Oost-Azi?. De resolutie werd met een overweldigende meerderheid op 10 maart aangenomen. Het EP doet eveneens een beroep op beide zijden om de dialoog voort te zetten, de praktische samenwerking verder uit te breiden en te werken aan de opbouw van het onderlinge vertrouwen. Ook spreekt het EP lovend over de verklaring van 8 mei 2009 door de Raad, waarin steun wordt gegeven aan de deelname van Taiwan in de WHO en stelt het verder dat participatie van Taiwan in internationale organisaties als de ICAO en de UNFCCC van belang is voor de Europese Unie en de internationale gemeenschap.


 


Het EP heeft sinds de verbetering van de betrekkingen tussen Taipei en Beijing en het volgen van een politiek van ?flexibele diplomatie?door Taiwan, al diverse resoluties aangenomen ter ondersteuning  van de toetreding van Taiwan als  waarnemer bij relevante internationale organisaties. Hieruit kan worden afgeleid dat het China- en buitenland beleid van Taiwan binnen de EU goed wordt ontvangen en de EU zich nauw betrokken voelt bij de ontwikkeling van de relaties tussen Taiwan en China.