Minister Timothy Yang van Buitenlandse Zaken zal de
Japanse gezant Tadashi Imai op zijn ministerie ontvangen in verband met de
oplopende spanning rondom de betwiste Diaoyutai/Senkaku eilanden in de
Oost-Chinese Zee. Imai arriveert vandaag in Taipei om uitleg te geven over de
beweegredenen van de Japanse regering om overgaan tot de aankoop van de
eilanden. De Japanse Interchange Association ( Japanse Vertegenwoordiging in
Taipei) zegt in een verklaring dat Japan ook de besprekingen met Taiwan over
visrechten in het zeegebied wenst te heropenen. Ook wordt gewezen op het
intensieve personenverkeer en de hechte economische banden. Inde verklaring
wordt Taiwan een belangrijke handelspartner van Japan genoemd.


 


Het ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het bezoek
van Imai ?een stap in de goede richting? en herhaalt het uitgangspunt van de
regering, dat alle betrokken partijen de onderlinge geschillen terzijde moeten
schuiven en samen te streven naar vrede, stabiliteit en welvaart in de regio.


 


President Ma Ying-jeou zegt in een ontmoeting met de
bezoekende Amerikaanse hoge ambtenaar Atul Keshap bij de Aziatisch-Pacifische
organisatie voor economische samenwerking (APEC), te hopen dat de Verenigde
Staten zich neutraal blijven opstellen in de soevereiniteitskwestie rondom de
Diaoyutai eilanden.  Ma verwacht dat voortzetting van de neutrale
opstelling van de VS in de afgelopen veertig jaren bevorderlijk is voor
oplossing van het geschil. De president brengt in herinnering dat Taiwan bij de
betrokken partijen heeft aangedrongen op oplossing van het territoriaal geschil
met vreedzame middelen en dat dit ook het uitgangspunt is van zijn
voorgestelde  vredesinitiatief. Hierin wordt een oproep gedaan aan alle
partijen om te komen tot de formulering van een gedragscode voor het betrokken
zeegebied, zich te onthouden van verdere provocatie, te kiezen voor de dialoog
en geschillen naar de achtergrond te schuiven. Ook wordt voorgesteld dat
partijen een modus vivendi  ontwikkelen om te komen tot een gezamenlijke
exploitatie en ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen in het gebied.