Representative Tom Chou van het Taipei Representative Office in Nederland heeft op 26 juli, 2016, via een offici?le brief de positie van de overheid van de Republiek China (ROC) op Taiwan omtrent de uitspraak van het Permanente Hof van Arbitrage over de Zuid-Chinese Zee aan Secretaris-Generaal Hugo Hans Siblesz kenbaar gemaakt.

De positie van de ROC is als volgt:

Ten eerste wordt in de tekst van het besluit naar de ROCgerefereerd als ?Autoriteit Taiwan onder China?. Dit is een onjuiste aanduiding en is denigrerend tegenover de status van de ROC als soevereine staat.

Ten tweede was Taiping Island (Itu Aba) oorspronkelijk geen onderdeel van de arbitragezaak van de Filippijnen. Het tribunaal heeft echter zelf de beslissing genomen haar bevoegdheid te vergroten door het door de ROC beheerde Taiping Island, en andere elementen in de Nansha (SpratlyIslands, een rots te noemen die ?geen exclusieve economische zone genereert.? Deze beslissing vormt een ernstige bedreiging voor de wettelijke status van de eilanden in de Zuid Chinese Zee, waarover de ROC soevereiniteit uitoefent, en hun relevante maritieme rechten.

Ten derde behoren alle rechten over de eilanden in de Zuid Chinese Zee toe aan de ROC in overeenstemming metinternationale wetgeving en het zeerecht. Het tribunaal heeft de ROC niet officieel uitgenodigd om mee te doen als partij in de procedure, noch heeft het om het standpunt van de ROCgevraagd. De beslissing is daarom volkomen onacceptabel voor de overheid van de ROC en heeft geen wettelijke bindende kracht over de ROC.

De overheid van de ROC wil benadrukken dat de eilanden in de Zuid Chinese Zee onderdeel zijn van het grondgebied van de ROC en dat zij resoluut actie zal ondernemen om haar grondgebied en bijbehorende maritieme rechten te beschermen.

De ROC dringt erop aan dat geschillen in de Zuid Chinese Zee vreedzaam worden opgelost middels multilaterale onderhandelingen in de geest van het opzij zetten van verschillen en het bevorderen van gezamenlijke ontwikkeling. De ROC is bereid, middels onderhandelingen gebaseerd op het principe van gelijkheid, samen te werken met alle relevante staten om vrede en stabiliteit in de Zuid Chinese Zee te bevorderen.