President Ma Ying-jeou heeft op de jaarlijkse bijeenkomst
van de World Taiwanese Chambers of Commerce op 29 september in Taipei,
de volgende verklaring afgelegd over de recente ontwikkelingen

in Hong Kong:

 

In de afgelopen dagen heeft de situatie in Hong Kong
wereldwijd de aandacht getrokken. De regering en het volk van de Republiek
China (Taiwan) zijn diep bezorgd over de recente ontwikkelingen, en ik wil
graag van deze gelegenheid gebruik maken om onze gevoelens en verwachtingen
hierover uit te spreken.

 

Taiwan kent al enige tijd het algemeen kiesrecht en veel van
onze vrienden in Hongkong komen steeds naar Taiwan wanneer er verkiezingen
worden gehouden voor het observeren van de procedure. Wij begrijpen en steunen
de eis van de bevolking van Hongkong voor algemeen kiesrecht ten volle.

 

Doordat Hong Kong een zeer belangrijk financieel centrum is,
zal elke politieke onrust die daar ontstaat niet alleen Azi? maar de hele
wereld raken. Wij doen daarom een oproep aan de autoriteiten van het Chinese
vasteland om goed te luisteren naar de eisen van de bevolking van Hongkong en
op een vreedzame en voorzichtige wijze om te gaan met de huidige situatie.
Tegelijkertijd, dringen wij bij de inwoners van Hongkong op om hun standpunten
op vreedzame en rationele wijze te uiten. We zien liever niet dat zich
mogelijke conflicten voordoen.

 

Waarnemers buiten Hong Kong hopen op een geleidelijke
ontwikkeling in de richting van de democratie. Wij zijn ervan overtuigd dat,
indien een stelsel voor algemeen kiesrecht gerealiseerd kan worden, dit zowel
Hongkong zelf en het vasteland van China ten goede zal komen.