De Amerikaanse organisatie People to People International
PTPI heeft president Ma Ying-jeou voor zijn inzet ter bevordering van de vrede
in de Aziatische regio genomineerd voor de Eisenhower Medaille.

 

Ma lanceerde in augustus 2012 het East China Sea Peace
Initiative om de toenemende spanning in de regio tussen diverse landen met
aanspraken op Diaoyutai/Senkaku eilanden in de Oost-Chinese zee te verminderen.

 

In het voorstel wordt een oproep gedaan aan alle partijen in
het conflict om zich te onthouden van vijandigheden, controverses te laten
rusten en via de dialoog op basis van het internationale recht te kiezen voor
een vreedzame oplossing van geschillen. Ook pleit Ma in zijn voorstel voor de
invoering van een gedragscode voor de regio en het vinden van een modus om te
komen tot gezamenlijke exploitatie en ontwikkeling van aanwezige natuurlijke
hulpbronnen.

 

Het voornemen van de PTPI om president Ma de onderscheiding
toe te kennen is kenbaar gemaakt in een brief van de PTPI-voorzitter emeritus
Mary Jean Eisenhower. Ma is de eerste president van de ROC (Taiwan) aan wie
deze onderscheiding zal worden uitgereikt tijdens het Wereldcongres van de PTPI
dat  dit jaar van 17 ? 20 september in Tainan city wordt gehouden.

 

De Eisenhower medaille werd eerder in ontvangst genomen door
de Amerikaanse presidenten George Bush, Jimmy Carter en Ronald Reagan en door
de oud-presidenten Nelson Mandela en Lech Walesa van respectievelijk
Zuid-Afrika en Polen.

 

De PTPI is in 1956 door de toenmalige Amerikaanse president
Dwight D. Eisenhower in het leven geroepen en zet zich in voor de bevordering
van internationaal begrip en wereldvrede via cultuur, onderwijs en humanitaire
activiteiten.