President Tsai Ing-wen heeft vandaag bij haar installatie in
Taipei, in haar inauguratietoespraak bevestigd dat Taiwan zal werken aan het
behoud van de vrede en stabiliteit in de betrekkingen met het Chinese
vasteland. Ook stelde de president met het oog op de urgente problemen in
diverse sectoren waar de nieuwe regering voor staat, belangrijke hervormingen
in de economische, justiti?le en sociale sector in het vooruitzicht. Daarbij
zullen het milieu en het klimaatverdrag niet uit het oog worden verloren. Daarnaast
deed president Tsai een oproep aan iedereen om af te stappen van de
vooroordelen en conflicten uit het verleden en samen te werken aan de opdracht
die de nieuw aangebroken periode met zich meebrengt.

 

Taiwan zal eveneens de uitwisseling en samenwerking met
landen in de regio uitbreiden, in het bijzonder met de ASEAN en India, en
bijdragen aan de structurele aanpassing en duurzame ontwikkeling van de regio.

 

?De betrekkingen tussen de beide zijden van de Straat van
Taiwan vormen een integraal deel van het bouwen aan de vrede en collectieve
stabiliteit in de regio. In dit proces, zal Taiwan een ?betrouwbare bewaarder
van vrede? zijn, die actief participeert en nooit zal laten afweten. We zullen
werken aan het behoud van de vrede en stabiliteit in de betrekkingen tussen de
beide zijden van de Straat. Wij zullen ons inspannen voor het bevorderen van
verzoening in het land, voor het versterken van de democratische instituten,
het consolideren van consensus en het uitdragen van een gezamenlijk standpunt naar
de buitenwereld. Om onze doelen te bereiken, zijn dialoog en communicatie van
absoluut belang. Taiwan zal ook een ?proactieve communicator voor vrede? zijn.
We zullen mechanismen in het leven roepen voor intensieve en routinematige
communicatie met alle betrokken partijen en geschillen effectief beslechten.
Wij zullen bij de betreffende geschillen uitgaan van het principe van bewaring
van de vrede en gedeelde belangen. Als gekozen president op basis van de
Grondwet van de Republiek China, is het daarom mijn verantwoordelijkheid om de
soevereiniteit en het grondgebied van de Republiek China te bewaren. Ten
aanzien van de gerezen problemen in de Oost-Chinese zee en de Zuid-Chinese zee,
stellen we voor om geschillen opzij te schuiven om daarmee gezamenlijke
ontwikkeling mogelijk te maken.

Wij zullen eveneens werken aan het instandhouden van de
bestaande kanalen voor dialoog en communicatie tussen de beide zijden van de
Straat van Taiwan. In 1992 hebben de twee instituten die de beide zijden van de
Straat van Taiwan vertegenwoordigen  (SEF & ARATS), door communicatie
en onderhandelingen, diverse gezamenlijke punten van erkenning en begrip
bereikt. Dit gebeurde in een geest van wederzijds begrip en een politieke
instelling voor het zoeken naar gemeenschappelijk grond waarbij verschillen
naar de achtergrond werden geschoven. Ik respecteer dit historisch feit. Vanaf
1992, hebben meer dan twintig jaren van interactie en onderhandelingen tussen
de beide zijden van de Straat van Taiwan geleid tot uitkomsten die beide zijden
collectief behoren te koesteren en voort te zetten; en dit is gebaseerd op
zulke bestaande realiteiten en politieke bases dat de stabiele en vreedzame
ontwikkeling van de betrekkingen tussen de beide zijden van de Straat van
Taiwan verder moet worden bevorderd. De nieuwe regering zal zaken in de
betrekkingen tussen de beide zijden van de Straat behandelen op basis van de
Grondwet van de Republiek China, de Wet betreffende de betrekkingen tussen de
bevolking van Taiwan en het Vasteland, en andere relevante wetgeving. De twee
regerende partijen aan beide zijden van de Straat dienen de historische bagage
opzij te schuiven en de positieve dialoog aan te gaan voor het welzijn van de
bevolking aan beide zijden,? aldus president Tsai.