De economie van Taiwan is vorig jaar gegroeid met 10,47 procent. Dit blijkt uit cijfers afkomstig van het Bureau voor de Statistiek in Taipei. Het is het hoogste economische groeicijfer sinds 1987, toen het eiland een economische groei behaalde van 10,68 procent. De spectaculaire groei in 2010 wordt vooral toegeschreven aan de sterke opleving van de handel van Taiwan met het buitenland. Premier Wu Den-yih  noemt de opleving ?significant? en wijst op de groei van de export met 34,8 procent tot een waarde van US$ 275 miljard. Ook importeerde Taiwan vorig jaar voor 44,2 procent meer uit het buitenland tot een waarde van US$ 251 miljard. Andere factoren die van invloed zijn geweest zijn een sterke toename van de binnenlandse investeringen, de groei van de binnenlandse vraag en het vertrouwen van de consument in de economie, evenals een afname van de werkloosheid.
In augustus 2009 bedroeg het werkloosheidspercentage 6,13 procent en was dit in november 2010 afgenomen tot 4,73 procent. De verwachting is dat dit percentage in december verder zal zijn gedaald. Premier Wu had eerder beloofd af te zullen treden als de werkloosheid eind 2010 niet beneden de 5 procent uitkomt. Voor 2011 verwacht Taiwan een economische groei van 5,03 procent.