Minister Yaung Chih-liang van Volksgezondheid en zijn Chinese ambtgenoot minister Chen Zhu zijn overeengekomen om samen te werken op het gebied van de volksgezondheid, de regulering van de voedselveiligheid en het klinisch testen van een enterovirus vaccin. Taiwan en China bekleden een toonaangevende positie in de wereld bij de ontwikkeling van dit vaccin. Taiwanese en Chinese specialisten zullen hiervoor binnen twee maanden in Sjanghai bijeen komen om de verdere samenwerking op dit gebied uit te werken.   


 


Beide bewindslieden spraken elkaar tijdens een speciale ontmoeting van een uur in de marge van de 63ste jaarvergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in Geneve, die afgelopen vrijdag werd afgesloten. Minister Yaung zei in zijn toespraak bij de WHO dat Taiwan graag zijn ervaring op het gebied van de volksgezondheid wil delen met andere landen en wil bijdragen aan de preventie van ziekten. Yaung wees in dit verband op de medische mogelijkheden van Taiwan en op het belang van mondiale samenwerking bij de bestrijding van overdraagbare ziekten.


 


Taiwan hoopt op basis van gevoerde gesprekken met WHO functionarissen, de participatie in activiteiten van de WHO te kunnen verbreden. Yaung noemt Taiwanese interesse in onder meer de internationale bestrijding van namaakmedicijnen, het internationaal netwerk voor voedselveiligheid, Stop TB Partnerschap en bijeenkomsten van het regiokantoor van de WHO in de westerse Pacific.


Taiwan werkt inmiddels aan de realisatie van de gezondheidsdoelen zoals neergelegd in het Millennium Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties.


 


De Chinese minister van Volksgezondheid Chen Zhu is door minister Yaung uitgenodigd voor een ori?nterend bezoek aan Taiwan.