Minister Chiu Wen-ta van Volksgezondheid heeft een oproep
gedaan aan de lidstaten en andere deelnemers aan de WHA, de jaarvergadering van
de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, om deelname van Taiwan in meer
activiteiten, bijeenkomsten en organen van de WHO te bevorderen. Chiu deed de
oproep tijdens een toespraak in de WHA afgelopen woensdag in Geneve, waar
Taiwan sinds 2009 als waarnemer is toegelaten. Hij wees op het feit dat na vier
jaar participatie in de WHA, de Taiwanese bevolking nog onvoldoende in staat is
gesteld om haar sociale verantwoordelijkheid als wereldburgers te vervullen.

 

In zijn toespraak verwees minister Chiu naar de Nationale
Ziektekostenverzekering NHI, die in 1995 op Taiwan is ingevoerd en
gezondheidszorg garandeert aan alle inwoners van Taiwan waaronder ook
buitenladers met een verblijfsvergunning. In 2011 zijn delegaties uit meer dan
vijftig landen in Taiwan geweest om te leren van de NHI, waar 99,6% van de bevolking
onder valt. Ook de internationale media, waaronder CNN en The Economist, hebben
hierover bericht.

 

De NHI is een verplichte ziektekostenverzekering die
verzekerden toegang geeft tot 25.000 medische zorginstellingen in Taiwan. Mensen
met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor premiesubsidie, een zachte
lening of termijnbetalingsregeling. Drie miljoen mensen maken hier  gebruik van. De NHI behoort met een
tevredenheidscore van 88,6% onder de verzekerden, tot de meest succesvolle
publieke voorzieningen in Taiwan.

 

Behalve succes, kent de NHI ook problemen als
overbelasting onder medische zorgverleners en een tekort aan personeel.  Momenteel wordt gewerkt aan verbetering van
werkomstandigheden en  voorzieningen voor
professionele zorgverleners.