Taiwan neemt zelf maatregelen om de uitstoot van schadelijke stoffen en de opwarming van de aarde tegen te gaan, ondanks het feit dat Taiwan wordt uitgesloten van deelname aan vergaderingen van het klimaatbureau UNFCCC van de Verenigde Naties. De overheid lanceert hiervoor een milieuprogramma onder de naam ?Green New Deal? dat voorziet in terugdringing van het energieverbruik en vermindering van de uistoot van co-2 gassen. In 2020 wil Taiwan een reductie bereiken van  30 procent van de uitstoot van broeikasgassen. Dit is een grotere vermindering dan waartoe de meeste landen zich op basis van het in 2009 in Kopenhagen gesloten UNFCCC-akkoord  bereid hebben verklaard, aldus minister Shen Shu-hung van Milieuzaken in Taipeh.  


 


In het Taiwanese ?Master Plan of Energy Conservation and Carbon Mitigation? zijn concrete nationaal geldende reductiemaatregelen opgenomen voor de sectoren energie, industrie, transport, bouw, wonen en handel. Ter voorbereiding van de uitvoering van het programma voor terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen, worden door het ministerie van Milieuzaken voorzieningen getroffen om de resultaten te kunnen meten, te rapporteren en te verifi?ren, op basis van voorschriften van de UNFCCC.  Ook is wetgeving in de maak, waaronder een energiebelastingwet, om in combinatie met bestaande wetgeving de gestelde doelen te behalen. President Ma Ying-jeou belooft hiervoor een krachtig meersporenbeleid te volgen en spreekt van een ?gouden eeuw? voor duurzame nationale ontwikkeling en milieubescherming.


 


Taiwan maakt zich zorgen om het broeikaseffect en de gevaren die hieruit voortvloeien voor het leven op aarde. Maar collectieve problemen vereisen een collectieve oplossing. Om effectief de meest ernstige uitdaging van de eeuw – de klimaatsverandering ? het hoofd te bieden, hoort Taiwan te kunnen participeren in activiteiten van de UNFCCC, aldus milieuminister Shen.