Taiwan gaat alle bussen
in het openbaar vervoer in de steden vervangen door milieuvriendelijke elektrische
bussen. Ook zal de aanschaf van hybride auto?s en het gebruik van batterijwisselstations
voor motorfietsen worden gestimuleerd, om binnen tien jaar te komen tot de
realisatie van een infrastructuur voor duurzaam vervoer.

Milieuminister Stephen
Shen wijst op de concrete resultaten die in de afgelopen jaren zijn behaald bij
het terugdringen van de uitstoot van kooldioxide op Taiwan. De invoering van
milieuwetgeving en van een alomvattend milieuplan resulteerde in 2008 voor het
eerst tot een vermindering van deze schadelijke uitstoot. In de jaren 2008 – 2012
zette deze vermindering door met gemiddeld 0,6 procent per jaar. Daarvoor was
nog sprake van een toename van de kooldioxide-uitstoot met gemiddeld 2,7
procent in de jaren 2004 – 2007.

Daarnaast nam in dezelfde
periode 2008 – 2012 het jaarlijkse gebruik van energie op Taiwan af met 0,1
procent terwijl het energiegebruik daarvoor, in de jaren 2004 ? 2007, met
gemiddeld 3,3 procent per jaar groeide.

In 2012 bedroeg de
economische groei van Taiwan 1,32 procent. Ondanks deze groei, nam de uitstoot
van kooldioxide met 1,9 procent af. Hieruit blijkt dat momenteel op Taiwan
sprake is van een omgekeerde verhouding tussen economische groei en de uitstoot
van broeikasgassen.

Taiwan verplichtte
zich in 2010 vrijwillig tegenover de UNFCCC en de internationale gemeenschap
tot het formuleren van concrete doelstellingen voor het terugdringen van de
uitstoot van broeikasgassen. In 2012 zijn milieurichtlijnen ingevoerd die
betrekking hebben op rampen, essenti?le infrastructuur, waterbronnen, grondgebruik,
kustgebieden, energievoorziening, biodiversiteit en gezondheid.

 

De opgedane ervaring
en behaalde resultaten bij het werken aan een koolstofarm en duurzaam milieu,
wil Taiwan delen met andere landen. De constructieve dialoog tussen Taiwan en
het Chinese vasteland heeft ertoe geleid dat in 2009 en daaropvolgende jaren,
Taiwan als waarnemer de jaarvergadering (WHA) van de
Wereldgezondheidsorganisatie WHO kon bijwonen. In september 2013 is Taiwan als
speciale gast uitgenodigd voor de 38ste vergadering van de ICAO, de Internationale
Organisatie voor de Burgerluchtvaart.

 

In Warschau, Polen,
wordt deze maand van 11 ? 22 november de 19e vergadering gehouden
van de UNFCCC, het klimaatbureau van de Verenigde Naties, dat zich zal buigen
over de klimaatverandering in de wereld. Milieuminister Shen hoopt dat de toelating
van Taiwan tot de WHO en de ICAO bij de internationale gemeenschap ertoe zal
leiden dat Taiwan wordt toegestaan om eveneens te participeren in de UNFCCC.