Voor de vierde achtereenvolgende maand vertoont de export van Taiwan een stijgende lijn. Volgens gegevens van het Ministerie van Financi?n groeide in januari van dit jaar de export naar China, de grootste afzetmarkt voor Taiwan, met 187,8 procent in vergelijking met het vorig jaar. De export naar de Verenigde Staten nam toe met 13,7 procent en naar Europa met 41.1 procent. Als geheel, registreerde de Taiwanese export in januari 2010 een groei van 71,8 procent aan orders uit het buitenland. Het betrof vooral computerproducten, halfgeleiders en componenten. Het werkloosheidspercentage was met 5,6 procent in januari het laagste percentage van de afgelopen 12 maanden. Ook groeide in februari de index van het vertrouwen van de consument in de economie met 7,18 punt tot 73,16 en bereikte hiermee de hoogste stand sinds december 2005. Het afgelopen vierde kwartaal laat meer dan een verdubbeling zien van de verkoop van nieuwe auto?s. De verkoop nam toe met 123 procent.    


 


De groei van de Taiwanese economie zal dit jaar volgens berekeningen van het DGBAS (Directoraat-Generaal voor Budget, Accounting en Statistiek) 4,7 procent bedragen. Het DGBAS wijst op de groei van het bruto binnenlands product BBP in het vierde kwartaal van 2009 met 9,2 procent, de grootste groei in de afgelopen vijf jaar. Deze groei komt vooral door de stijging van de binnenlandse vraag in het vierde kwartaal met 6,27 procent, de groei van de export in de dienstensector met 73 procent tot een waarde van US$ 4,5 miljard en door een sterke toename van het aantal Chinese toeristen naar Taiwan met 22 procent tot een gemiddelde van 3000 Chinezen per dag.


 


Het DGBAS verwacht dat de Taiwanese exportgroei dit jaar 20,9 procent zal bedragen door de toenemende vraag naar e-readers, LED televisies, aanraakschermen en onderdelen, en cloud computing technology apparaten. Het Bruto Nationaal Product (BNP) zal US$ 420 miljard bedragen en het inkomen per hoofd van de bevolking US$ 18.175.