Taiwan houdt deze week voor het eerst gecombineerde
oefeningen voor humanitaire hulpverlening en rampenbestrijding in de wateren
rond Taiping eiland, het grootste van de Spratly eilanden in de Zuid-Chinese
Zee.  De Taiwanese kustwacht CGA (Coast Guard Administration) houdt deze
oefening onder de naam Operation Nanyaun No. 1 Drill vanwege het toegenomen
zeevaartverkeer in de Zuid-Chinese Zee. De oefeningen met drie vliegtuigen en
zeven schepen zijn bedoeld om de vaardigheden van de kustwacht te verbeteren
bij zoek en reddingsacties op zee en bij medische
evacuaties.    

 

Met deze oefeningen wil Taiwan zijn verbondenheid bij de
internationale humanitaire hulp- en reddingsoperaties tot uitdrukking brengen.
Ook wil Taiwan  laten zien welke capaciteiten het bezit om  door
samenwerking en co?rdinatie van de diverse eenheden, humanitaire en reddingsoperaties
in het zeegebied uit te voeren.    

 

Het scenario omvat de simulatie van een brand aan boord van
een buitenlandse vrachtschip dat langs Taiping eiland vaart met gewonde
bemanningsleden die van boord springen. De gecombineerde oefening beslaat vijf
fasen: noodmelding en verdeling van taken; maritieme brandbestrijding en
reddingsoperaties; bevoorrading en schadeherstel; telegeneeskunde en
luchtevacuatie; vervoer van gewonden en het uitvoeren van een medische
noodevacuatie.

 

De Taiwanese kustwacht CGA heeft sinds 2000, toen het de
verantwoordelijkheid voor het garnizoen op de Dongsha (Pratas) eilanden en de
Nansha (Spratly) eilanden overnam, 70 humanitaire hulp- en reddingsoperaties
uitgevoerd waarbij aan 100 mensen hulp is verleend. De CGA blijft zich inzetten
voor verbetering van  de samenwerking met buurlanden bij de humanitaire
hulp- en reddingsoperaties. Ook geeft de CGA uitvoering aan het overheidsbeleid
om Taiping eiland te transformeren in een basis voor verstrekking van
humanitaire hulp en goederen.