Rond driehonderd gasten vierden afgelopen woensdag samen
met de nieuw aangetreden Representative Tom Chou van de Taipei Representative
Office in Nederland de 104e jaardag van de Republiek China op 10
oktober tijdens een receptie in Den Haag.

 

De aankondiging in zijn toespraak dat Taiwan de
vluchtelingencrisis in Europa nauwlettend volgt en bereid is om hulp te bieden,
werd door de aanwezigen goed ontvangen. Representative Chou bracht in
herinnering dat Taiwan in juli van dit jaar zelf de ontvanger was van hulp
bestaande uit tien dozen donorhuid van de Europese Huidbank voor de
slachtoffers met ernstige brandwonden door de vuurramp in het Formosa Water
Park in Taiwan.

 

Het goede nieuws was dat Taiwan een economische groei van
3,7 procent boekte zonder buitenlandse schulden, een lage werkloosheid kende
van 3,8 procent in 2014 en als handelsnatie staat gerangschikt op de 19e
plaats van de wereldranglijst. Ook de hechte economische betrekkingen met
China, de grootste handelspartner van Taiwan, kwamen aan bod met verwijzing
naar de 23 gesloten overeenkomsten tussen beide zijden over juridische,
culturele en economische zaken. De internationale steun voor Taiwan werd in dit
verband genoemd als een belangrijke ondersteunende factor voor deze
toenadering, die de basis vormt voor vrede en stabiliteit in de regio.

 

Repesentative Chou pleitte ook voor steun aan Taiwan voor
het sluiten van een

Investeringsovereenkomst met de EU en voor toetreding tot
internationale organisaties waaronder de ICAO, WHO en UNFCCC.

 

Tweede Kamerlid Bas van ?t Wout (VVD) zei in zijn
toespraak dat Taiwan in een aspect Nederland is voorbij gestreefd. En dat is
het feit dat bij de komende verkiezingen op Taiwan met twee vrouwelijke
kandidaten voor het presidentschap, dit tot gevolg zal hebben dat het land
geleid zal worden door een vrouwelijke president. Van ?t Woud roemde daarnaast
de verworvenheden van Taiwan op het gebied van de economie, politiek en
democratie en de rol die Taiwan vervult in de regio.

 

Verrassend en met groot applaus ontvangen was de door
twee kinderen prachtig en live gezongen volksliederen. Een uit muzikanten uit
verschillende landen samengestelde band zorgde voor een genoeglijke en
aangename ambiance tijdens de receptie en bij het rijke buffet als afsluiting
van een succesvolle viering van de Nationale Dag van Taiwan in Den Haag.