President Ma Ying-jeou heeft naar aanleiding van het
recentelijk opgelaaide conflict over de Diaoyutai eilandengroep in de
Oost-Chinese zee, een oproep gedaan voor een vreedzame oplossing tussen alle
betrokken partijen. Om verdere escalatie van dit conflict te voorkomen, heeft
president Ma een voorstel  voor een vredesinitiatief voor de Oost-Chinese
zee gedaan. Hierin wordt aan alle partijen gevraagd om zich te onthouden van
elke tegenstrijdige actie, controverses naar de achtergrond te schuiven en te
kiezen voor de dialoog om op basis van het internationaal recht te komen tot
een vreedzame oplossing. Ook wordt in het voorstel opgeroepen tot het
formuleren van een gedragscode in de Oost-Chinese zee en tot gezamenlijke
exploratie en ontwikkeling van bronnen in de Oost-Chinese zee.  Het
vredesinitiatief beoogt de vrede en stabiliteit en de economische welvaart in
de regio te bevorderen alsmede de duurzame ontwikkeling van het betrokken
zeegebied.

 

De Diaoyutai eilanden, een eilandengroep dat deel
uitmaakt van Taiwan, ligt op slecht 102 zeemijlen van de stad Keelung in het
Noordoosten van Taiwan.  Historisch, geografisch, geologisch en vanuit het
Internationaal recht gezien, maken de Diaoyutai eilanden onbetwistbaar deel uit
van het grondgebied van de Republiek China (Taiwan). Het rechtvaardigt daarom
dit voorstel voor een vredesinitiatief uit Taiwan om te komen tot een oplossing
van het conflict over deze eilandengroep. 

Taiwan hoopt met dit voorstel te bereiken dat alle
betrokken partijen zich bewust worden van de ernst van de mogelijke gevolgen
van territoriale geschillen en zich verbonden zullen voelen tot het oplossen
van deze geschillen met vreedzame middelen om de vrede in de Oost-Chinese zee
te bewaren.

 

Taiwan begrijpt dat alle betrokken partijen tegengestelde
standpunten innemen en dat dit de reden is voor het slepend conflict en de recentelijk
opgelopen spanning in de regio. Vandaar dat Taiwan partijen oproep tot een
vreedzame oplossing op basis van het Handvest van de Verenigde Naties  en
relevante bepalingen in het Internationaal recht.

     

De Oost-Chinese zee vormt een belangrijke zee- en
luchtvaartroute naar het Westen en van grote betekenis voor de veiligheid en
vrede in de Aziatische regio alsmede voor de rest van de
wereld.