Taiwan – China Relaties (Cross-strait Relations)

Sinds de regering van de ROC in 1949 naar Taiwan uitweek, oefent ze soevereiniteit uit over het eiland en enkele kleinere eilanden langs de kusten, terwijl het vasteland onder de controle van de autoriteiten in Peking bleef. Sinds de versnelling van Taiwan’s democratiseringsproces eind de jaren ’80, streefden de regering en de burgers ernaar om in ieders belang de vreedzame uitwisseling met het vasteland te bevorderen. Vele beperkingen op de economische uitwisseling in de ‘Straat van Taiwan’ werden de afgelopen twee decennia opgeheven. Nu is Taiwan één van de grootste investeerders in China en ongeveer 1 miljoen Taiwanese managers en technische experten leven en werken er met hun families.

Om de ROC’s bijdrage tot regionale vrede en stabiliteit te versterken, streeft de administratie van President Ma Ying-jeou, die aan het bewind kwam in mei 2008, ernaar om nauwere en meer vriendschappelijke relaties met het vasteland China aan te knopen onder het motto “Taiwan op de eerste plaats ten voordele van het volk.”

Beide regeringen concentreren zich sindsdien op aangelegenheden van direct en praktisch belang voor zowel Taiwan als het vasteland China. Netelige soevereiniteitskwesties worden daarbij terzijde geschoven.
Dankzij de dialoog tussen Taiwan’s semi-officiële Straits Exchange Foundation (SEF) en de Association for Relations Across the Taiwan Strait (ARATS) op het vasteland China, boekte men wezenlijke vooruitgang op het vlak van uitwisseling en samenwerking. De eerste gespreksronde werd in juni 2008 in Peking gehouden en werd gekenmerkt door het hervatten van de geïnstitutionaliseerde onderhandelingen tussen beide zijden en een historische doorbraak in de communicatie over de ‘Straat van Taiwan’.

In november werd in Taipei de tweede onderhandelingsronde afgerond met de ondertekening van 4 akkoorden over rechtstreekse transportverbindingen in de lucht en over zee, over postdiensten en voedselveiligheid. De gesprekken in Taipei waren veelbetekenend omdat het de eerste keer was dat een ARATS-team voet zette op Taiwanese bodem – een duidelijk signaal dat beide zijden erkennen hoe essentieel pariteit en wederkerigheid zijn in hun relaties. Tijdens de derde gespreksronde in Nanjing in april 2009, werden er drie akkoorden ondertekend over de uitbreiding van passagiers- en cargovluchten over de ‘Straat van Taiwan’, over financiële samenwerking, het samen bevechten van de misdaad en het onderling verlenen van juridische assistentie. Er werd ook een gezamenlijke verklaring uitgevaardigd over de opening van Taiwan voor investeringen uit het vasteland.

Toponderhandelaars in cross-strait relaties, Chiang Pin-kung en Chen Yunlin, die respectievelijk Taipei en Peking vertegenwoordigen, ronden in november 2008 een gespreksronde af in Taipei. (Zhong Shun-long)

Tijdens het eerste bestuursjaar van de nieuwe administratie werden er rechtstreekse passagiers- en cargovluchten ingesteld tussen beide zijden van de ‘Straat van Taiwan’. Er kwamen directe scheepsverbindingen tot stand en de postdiensten werden uitgebreid. Het aantal mediacorrespondenten uit het vasteland China gestationeerd in Taiwan, en het aantal Chinese toeristen die Taiwan bezoeken, namen drastisch toe. Financiële beperkingen werden versoepeld en ook de omwisseling van de Chinese yuan werd mogelijk op Taiwan. Deze ontwikkelingen tonen een mentaliteitswijziging bij de autoriteiten van Taipei en Peking ten gunste van de samenwerking en het opbouwen van wederzijds vertrouwen.

Bron: “De Republiek China in één Oogopslag” Uitgever: Government Information Office