Maand: juni 2011

Taiwan krijgt hoge score voor bestrijding mensenhandel


In
het deze week verschenen Trafficking in Persons Report 2011 van het
Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken over de mensenhandel in de
wereld, scoort Taiwan hoog bij de bestrijding van  mensenhandel. Van de
184 onderzochte landen krijgen 32 landen, waaronder Taiwan, een vermelding in
categorie Tier 1 voor de hoogste scores.


 


In
het rapport krijgt Taiwan een positieve beoordeling voor de maatregelen die
getroffen zijn om mensenhandel te voorkomen en slachtoffers hiervan hulp te
bieden. Verwezen wordt naar de 19 opvangcentra in het land, waar slachtoffers
terecht kunnen voor medische en juridische hulp. Ook zijn er tolken aanwezig en
worden mogelijkheden geboden voor het volgen van een beroepsopleiding. Van deze
opvangcentra zijn er 16 opgezet door de Raad voor Arbeidszaken (CLA) en is er
een gratis hotline die 24 uur bemand is voor advies en bijstand bij de aangifte
van klachten of voor bemiddeling bij loonconflicten.


 


De
CLA meldt dat buitenlandse arbeiders in Taiwan dezelfde rechten en bescherming
genieten als Taiwanezen, ongeacht hun nationaliteit. Regulering en preventieve
maatregelen zorgen ervoor dat de basisrechten van buitenlandse arbeiders in
acht worden genomen en dat zij dezelfde behandeling krijgen bij het wonen en
werken op Taiwan zoals het recht op het minimumloon, vakantie,
overwerkvergoeding en geregelde werktijden. Ook is er een regeling van kracht
die gedwongen repatri?ring voorkomt in geval van voortijdige be?indiging van
het contract.


 


In
het rapport worden aanbevelingen gedaan aan Taiwan om deze bescherming uit te
breiden naar de binnenlandse dienstensector, waaronder werkers in de
huishouding en de zorg. De CLA heeft al op 15 maart 2011 een wetsvoorstel met
betrekking tot de bescherming van deze categorie werknemers ingediend. Aan
lokale overheden worden subsidies verstrekt voor het organiseren van
recreatieve activiteiten voor buitenlandse werknemers en het houden van
workshops over arbeidswetten en regels voor werkgevers en werknemers.


 


Door
middel van voorlichtingscampagnes via de media en het uitgeven van
handleidingen in diverse talen, wil de CLA een grotere bewustwording onder
werkgevers, buitenlandse werknemers en het algemene publiek over de geldende
regels op dit gebied bevorderen.


 


Je hond schilderen is de nieuwste hondenmode

Het is een beetje van beide. Op de hondenshow van Taipei werd de nieuwste hondenmode getoond: je hond schilderen in de kleuren van een ander dier.


 


var caption=””;pushItem(‘gen_id_2′,’http://data.rtl.nl/_internal/gridimage_v3!0/bpb219xp7hn4m2wqi8wg37m1uhxzcgs/pandahond.jpg’,caption);imageArrGroot.push([‘gen_id_2′,’http://data.rtl.nl/_internal/gridimage_v3!0/bpb219xp7hn4m2wqi8wg37m1uhxzcgs/pandahond.jpg’,caption]);

Is het een hond? Is het een panda?
Panda’s


De honden worden geverfd zodat ze lijken op panda’s of tijgers. Met succes, want bij sommige dieren moet je wel erg goed kijken om te zien wat het is.


Wedstrijd


In china lijkt het beschilderen van huisdieren een trend te zijn. Op de hondenshow in Taipei werd zelfs een wedstrijd hondenschilderen gehouden.


Taiwan opent deur voor individuele Chinese reiziger

Taiwan heeft het verbod voor Chinese reizigers om Taiwan individueel te bezoeken afgeschaft.


Vanaf woensdag 22 juni is het voor Chinezen mogelijk om niet langer in groepsverband maar als individuele reiziger Taiwan binnen te komen. Een overeenkomst hierover is getekend door de Taiwanese Straits Exchange Foundation (SEF) en de Chinese Association for Relations across the Taiwan Straits (ARATS).  


 


Op basis van het Free Independent Travelers Program (FIT), zoals de gesloten overeenkomst officieel wordt genoemd, mogen per dag maximaal 500 individuele Chinese toeristen naar Taiwan. ?Het is de bedoeling om met deze overeenkomst het toeristenverkeer tussen de beide zijden van de Straat van Taiwan uit te breiden en handelsmogelijkheden te scheppen,? zegt minister Lai Shin-yuan  van de Mainland Affairs Council.  Volgens Lai zal deze nieuwe deal de economie ten goede komen, omdat Chinese toeristen meer uitgeven in vergelijking met westerse toeristen.  Uit cijfers van het Bureau voor Toerisme blijkt, dat Chinese toeristen 80 procent van het reisbudget besteden aan inkopen en 20 procent aan accommodatie.


 


Vanaf de opening van de Taiwanese grens in juli 2008 voor groepsreizigers uit het Chinese vasteland, hebben tot april van dit jaar 2,2 miljoen Chinezen Taiwan bezocht, wat US$ 3,8 miljard aan inkomsten heeft opgeleverd.


 


De komst van de eerste individuele Chinese toerist wordt volgens het immigratiebureau NIA al dit weekend verwacht.  De solo toeristen zullen voornamelijk komen uit de grote steden, waaronder Beijing en Shanghai.

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén