Maand: november 2013

Taiwan stuurt 100 ton hulpgoederen naar de Filippijnen

Taiwanese hulporganisaties
hebben massaal gevolg gegeven aan de oproep van het ministerie van Buitenlandse
Zaken om in actie te komen voor de getroffenen van de orkaan Haiyan op de
Filippijnen. Binnen 24 uur is honderd ton aan hulpgoederen binnengekomen. Met
het inzetten van twee C-130 Hercules vrachtvliegtuigen van de luchtmacht voor
het transport,  zijn  twee vluchten uitgevoerd en is er al 28 ton
hulpgoederen aangekomen in Cebu op de Filippijnen. De zending bestaat vooral
uit tienduizenden dekens, tenten en instant voedingspakketten. 

 

De hulpgoederen zijn
afkomstig van de ROC Red Cross Society, die 15 ton hulpgoederen heeft verzameld
en van andere  hulporganisaties waaronder de Boeddhistische Tzu Chi
Foundation, de Fo Guang Shan Compassion Foundation en de Christelijke World
Vision.  Behalve hulpgoederen, zijn er ook 30 hulpverleners en 10 medische
specialisten van Tzu Chi onderweg  voor het verlenen van eerste hulp en
het uitvoeren van urgente medische handelingen.

 

Taiwanese bedrijven op de
Filippijnen hebben 200 ton rijst geschonken en door de overheid is 200 duizend
US dollars gedoneerd.

 

Om de resterende 72ton
hulpgoederen zo snel mogelijk van Taiwan naar de Filippijnen te transporteren,
wil de overheid meer vrachtvliegtuigen inzetten. De vluchten zullen worden
geco?rdineerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van
Defensie. De regering heeft zijn medeleven betuigd aan de Filipijnse regering
en toegezegd om alles in het werk te stellen om in samenwerking met
particuliere hulporganisaties op Taiwan hulp te bieden en te helpen bij het
herstel.

 

Voorlopig zijn er geen
meldingen van Taiwanese slachtoffers binnengekomen. 

Taiwan wil meedoen aan bestrijding klimaatverandering

Taiwan gaat alle bussen
in het openbaar vervoer in de steden vervangen door milieuvriendelijke elektrische
bussen. Ook zal de aanschaf van hybride auto?s en het gebruik van batterijwisselstations
voor motorfietsen worden gestimuleerd, om binnen tien jaar te komen tot de
realisatie van een infrastructuur voor duurzaam vervoer.

Milieuminister Stephen
Shen wijst op de concrete resultaten die in de afgelopen jaren zijn behaald bij
het terugdringen van de uitstoot van kooldioxide op Taiwan. De invoering van
milieuwetgeving en van een alomvattend milieuplan resulteerde in 2008 voor het
eerst tot een vermindering van deze schadelijke uitstoot. In de jaren 2008 – 2012
zette deze vermindering door met gemiddeld 0,6 procent per jaar. Daarvoor was
nog sprake van een toename van de kooldioxide-uitstoot met gemiddeld 2,7
procent in de jaren 2004 – 2007.

Daarnaast nam in dezelfde
periode 2008 – 2012 het jaarlijkse gebruik van energie op Taiwan af met 0,1
procent terwijl het energiegebruik daarvoor, in de jaren 2004 ? 2007, met
gemiddeld 3,3 procent per jaar groeide.

In 2012 bedroeg de
economische groei van Taiwan 1,32 procent. Ondanks deze groei, nam de uitstoot
van kooldioxide met 1,9 procent af. Hieruit blijkt dat momenteel op Taiwan
sprake is van een omgekeerde verhouding tussen economische groei en de uitstoot
van broeikasgassen.

Taiwan verplichtte
zich in 2010 vrijwillig tegenover de UNFCCC en de internationale gemeenschap
tot het formuleren van concrete doelstellingen voor het terugdringen van de
uitstoot van broeikasgassen. In 2012 zijn milieurichtlijnen ingevoerd die
betrekking hebben op rampen, essenti?le infrastructuur, waterbronnen, grondgebruik,
kustgebieden, energievoorziening, biodiversiteit en gezondheid.

 

De opgedane ervaring
en behaalde resultaten bij het werken aan een koolstofarm en duurzaam milieu,
wil Taiwan delen met andere landen. De constructieve dialoog tussen Taiwan en
het Chinese vasteland heeft ertoe geleid dat in 2009 en daaropvolgende jaren,
Taiwan als waarnemer de jaarvergadering (WHA) van de
Wereldgezondheidsorganisatie WHO kon bijwonen. In september 2013 is Taiwan als
speciale gast uitgenodigd voor de 38ste vergadering van de ICAO, de Internationale
Organisatie voor de Burgerluchtvaart.

 

In Warschau, Polen,
wordt deze maand van 11 ? 22 november de 19e vergadering gehouden
van de UNFCCC, het klimaatbureau van de Verenigde Naties, dat zich zal buigen
over de klimaatverandering in de wereld. Milieuminister Shen hoopt dat de toelating
van Taiwan tot de WHO en de ICAO bij de internationale gemeenschap ertoe zal
leiden dat Taiwan wordt toegestaan om eveneens te participeren in de UNFCCC. 

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén