Doel

NWO heeft een samenwerkingsovereenkomst met de National Science Council of Taiwan (NSC). Hiermee willen beide organisaties de contacten tussen Taiwanese en Nederlandse onderzoekers bevorderen.

Aanvraagprocedure

Wie kan aanvragen
Onderzoekers met een vast dienstverband bij één van de Nederlandse universiteiten, KNAW-instituten, NWO-instituten, NKI en MPI Nijmegen. Voor aanvragen van joint seminars geldt bovendien dat de aanvrager senior-onderzoeker dient te zijn.

Wat kan aangevraagd worden
Internationale reiskosten, lokale reis- en verblijfkosten voor een verblijf van 1-12 maand(en). Voor een gezamenlijk te organiseren seminar kan een bijdrage in de kosten worden gevraagd.

Wanneer kan aangevraagd worden
Aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden. De behandeltijd varieert van 3 tot 6 maanden.

Beoordelingsprocedure

Criteria
Scientist Exchange

wetenschappelijke kwaliteit, originaliteit en relevantie;
kwaliteit van de onderzoeksteams.
Bilateral joint seminars

wetenschappelijke relevantie;
kwaliteit van de betrokken onderzoekers;
effecten van het seminar o.a. voor de samenwerking tussen Nederlandse en Taiwanese onderzoekers.
Overige informatie

Financiers
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en de National Science Council of Taiwan (NSC)

Contactpersonen
Mw. W.F. Geldof
telefoon: +31 (0)70 344 05 27, fax: +31 (0)70 344 06 20, e-mail: w.geldof@nwo.nl
Dhr. J.P. Mahabier
telefoon: +31 (0)70 344 08 52, e-mail: j.mahabier@nwo.nl